Akuttmedisin

Mekaniske brystkompresjoner kan øke overlevelse – ved langvarig HLR

Publisert Sist oppdatert

Når hjerte- og lungeredning ved hjertestans varer i mer enn et drøyt kvarter kan manuelle brystkompresjoner komme til kort sammenlignet med automatiske kompresjoner fra en maskin, ifølge Unikard.
Kvaliteten på manuelle brystkompresjoner kan synke allerede etter et par minutter, og det anbefales derfor at flere personer bytter på å utføre brystkompresjoner under hjerte- og lungeredning ved hjertestans.
Maskiner som gir automatiske kompresjoner kan imidlertid gi kontinuerlige brystkompresjoner av høy kvalitet, men i den store internasjonale CIRC-studien var ikke mekaniske kompresjoner forbundet med bedre overlevelse for pasienter som opplevde hjertestans utenfor sykehus.
Nå viser en ny analyse av datamaterialet likevel at sannsynligheten for å overleve hjertestans er høyere med automatiske brystkompresjoner ved hjerte-lunge-redning som varer lenge.
Drøyt 4000 pasienter fra CIRC-studien ble inkludert i de nye analysene, hvorav halvparten var tilfeldig valgt ut til å få manuelle brystkompresjoner mens resten fikk automatiske kompresjoner.
Om lag to tredeler av pasientene fikk brystkompresjoner i mer enn 16,5 minutter, og for disse pasientene viste det seg at automatiske brystkompresjoner økte overlevelsen sammenlignet med manuelle kompresjoner.
Den viste fordelen forutsetter at maskinen settes på helt fra begynnelsen av hjerte- og lungeredningen. Fram til 16,5 minutter var det ingen signifikante forskjeller i overlevelse mellom de to gruppene.
Les mer om saken hos Unikard

Powered by Labrador CMS