Akuttmedisin

Innlandet: åpent brev til adm direktør Morten Lang-Ree

Publisert Sist oppdatert

En samlet avdelingssjefgruppe ved sykehuset på Lillehammer er opprørt over prosessen som foregår i Sykehuset Innlandet, og som skal munne ut i et styrevedtak 15.12.16. Dette skriver avdelingssjefene i en kronikk i gd.no.

Her skal strukturen på kort/mellomlang sikt vedtas, dvs hvilke sykehus som skal gjøre hva inntil endelig sykehus-struktur ligger fast.

Denne prosessen har ikke den faglige forankring som er nødvendig når viktige funksjoner skal vurderes flyttet fra ett sykehus til et annet. For pasientene våre er det viktig at vi ikke organiserer oss slik at pasientene får et dårligere tilbud i denne mellomfasen. Vi må ikke organisere oss slik at fagmiljøer forvitrer med påfølgende rekrutteringsproblemer.

Dette vil raskt gi et dårligere pasient-tilbud. Tiltakene må derfor være logiske, faglige og gi økonomisk effekt.

Det foreligger en utredning som i større grad tar hensyn til faglige avhengigheter, kvalitetssikret av landets nestorer i de ulike fagområder.

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har fremholdt at tidligere utredninger skal ligge til grunn i dagens arbeid.

«Omstilling somatikk» fra 2014 er Sykehuset Innlandets egen utredning om funksjons- og oppgavefordeling på mellomlang sikt.

Den anbefaler at Lillehammer forblir et allsidig akuttsykehus i mellomfasen, slik at vi fortsatt er i stand til å behandle pasienter med uklare og sammensatte tilstander.

Forslagene slik de nå fremstår, synes ikke å bygge på dette omfattende arbeidet.

Les hele innlegget hos gd.no

Powered by Labrador CMS