Akuttkjeden

Vil ha fortgang i saken om beredskapsenter

Publisert Sist oppdatert

Martin Henriksen (Ap) ba onsdag om at bygging av beredskapssentre, ett av dem på Åsegarden i Harstad, blir tatt på alvor, skriver Harstad Tidende (krever log-in).
Regjeringen har satt av 865,3 millioner kroner på 2019-budsjettet til bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter, men 0 kroner til regionale kompetanse- og øvingssentre, påpeker han.

Base Nord

Under spørretimen rettet han spørsmål til justisministeren. Der ba han om et skriftlig svar på hva statsråden vil gjøre med saken, og uttalte blant annet:
– Et alternativ som med lav kostnad og som kan gi høy operativ effekt på lokalt nivå, er fremmet av Harstad kommune. Ved bruk av frigjort militær infrastruktur etableres ett regionalt kompetanse- og øvingssenter i hver landsdel: Beredskapsbase Nord i Åsegarden, og en Beredskapsbase Sør i Rygge.
– Hvilke tiltak vil så regjeringen iverksette for å møte behovet for regionale kompetanse- og øvingssentre?

Står stille

Regjeringen mottok i 2015 «Mulighetsstudien. Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre» fra DSB.
– Seks år etter 22. juli-kommisjonens rapport, og tre år etter Mulighetsstudien har regjeringen ikke bekjentgjort noen konklusjoner eller iverksatt noen tiltak på området, konkluderer han.
– Det synes høyst uklart og uforpliktende hvilken plan regjeringen har for oppfølging av de foreliggende utredninger og forslag, og med hvilken tidshorisont for realisering. Samtidig er det ikke så mange måneder til Åsegarden avhendes, så vi er litt presset på tid, mener han.
Du kan lese hele saken i Harstad Tidende, men det krever log-in

Powered by Labrador CMS