Akuttkjeden

Ti sykehus kan miste akuttfunksjonen

Publisert Sist oppdatert

Da Helseminister Bent Høie lanserte Nasjonal helse- og sykehusplan var det første han sa at ingen sykehus skal legges ned. Samtidig foreslo regjeringen to scenarioer for framtidig fordeling av akuttfunksjoner på sykehusene. I det andre scenarioet var forslaget å legge ned akuttkirurgifunksjonen på ti sykehus.

Les også: «Ambulansetjenesten får større betydning enn før»

Oppsummering: Debatten i forkant av Nasjonal helse- og sykehusplan
Det som har skapt mest debatt i forkant av lanseringen av Nasjonal helse- og sykehusplan er hvordan sykehusstrukturen og oppgavedelingen mellom sykehus skal være.
I en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort er det «indikasjoner på at sentralisering av akuttkirurgi isolert sett vil medføre økt aktivitet og økte kostnader for ambulansetjenesten,» står det i Nasjonal helse- og sykehusplans del 3 kapittel 13.
Sentralisering i akuttkirurgi - trolig økte kostnader i ambulansetjenesten
– Ambulansetjenesten skal vurderes når akuttfunksjoner endres, sa Høie på pressekonferansen.
Helseministeren presenterte to scenarioer for framtidig funksjonsfordeling for sykehusene.
Det første scenarioet bygger på forslaget om et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 for å beholde akuttkirurgi. Fem sykehus vil kunne bestå som akuttsykehus med minimum indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men vil miste akuttkirurgien. Det gjelder Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord.
Det andre scenariet bygger på at alle sykehus med akuttfunksjoner skal ha døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Da kan ti sykehus miste akuttfunksjonen. Det gjelder Odda, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg, Elverum i tillegg til de fem nevnt tidligere.
I scenario 2 foreslår Regjeringen at sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord består som akuttsykehus, men mister akuttkirugien. Odda, Lærdal, Nordfjord, Konsberg og Elverum mister akuttfunksjonen helt.
I Nasjonal helse- og sykehusplan står det at de prehospitale tjenestene må inkluderes i planleggingen av eventuelle funksjonsendringer av sykehusene.
Mer: Regjeringen skriver i en pressemelding at de ønsker å styrke ambulansetjenesten

Powered by Labrador CMS