Akuttkjeden

Sykehusansatte trues av utagerende pasienter

Publisert Sist oppdatert

Ansatte ved St. Olavs hospital utsettes for flere tilfeller av vold og trusler om vold, skriver Adresseavisen.
I fjor var det 82 hendelser på sykehuset hvor ansatte ble skadet av pasienter eller pårørende.
– Det som er positivt, er at flere ansatte nå melder fra om slike hendelser. Men det som er bekymringsfullt, er at det er en reell økning i antallet hendelser med vold og trusler, sier Anne Berit Lund, hovedverneombud ved St. Olavs hospital.
Bare i løpet av de tre siste årene har antallet hendelser med vold og trusler økt fra 81 i 2016 til 114 i 2018. Mens det for tre år siden ble registrert 49 hendelser hvor ansatte ble påført skade som følge av vold, var antallet i fjor økt til 82.

Bekymring i styret

– Denne utviklingen speiler utviklingen i samfunnet som helhet. Det er også andre etater som oftere opplever vold og trusler, og da ville det vært rart om ikke vi opplevde det samme. Men vi ønsker selvsagt ikke at ansatte skal bli påført skade når de er på jobb, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital.
Det var under forrige styremøte ved St. Olav det ble orientert om at det har vært en bekymringsfull økning i antall skader på ansatte de siste årene. Styret bad da om en nærmere orientering om dette. Nå har Valla utarbeidet en oversikt over alle hendelser som er registrert i 2018 som legges frem for styret torsdag.
Av de 82 tilfellene av vold mot ansatte, ble tre av tilfellene karakterisert som svært alvorlige. De skjedde alle innen psykisk helsevern. Ti av tilfellene ble karakterisert som alvorlige. Dette innebærer hendelser hvor det er behov for behandling eller oppfølging.

Svært alvorlig vold

I saken som torsdag presenteres for styret, er trusler karakterisert som verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person, mens vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Også når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr, karakteriseres som vold.
Les hele artikkelen hos adressa.no

Powered by Labrador CMS