Akuttkjeden

Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest

Publisert Sist oppdatert

Nye sykehus i Oslo må sikre god kvalitet og driftsøkonomi, skriver Gunnar Bovim og Bjørn Erikstein i en kronikk i Aftenposten.
Illustrasjonfoto: Thinkstock
Nytt lokalsykehus på Aker vil gi bedre tilbud til befolkningen i store deler av Oslo. På samme måte gir et nytt regionsykehus bedre tilbud til pasienter ikke bare i regionen, men i hele landet. Nytt lokalsykehus og samling av regionsykehusfunksjoner gjør at vi får riktig kompetanse på riktig sted.
Helsetjenesten er nivådelt. En rekke forebyggende tiltak reduserer sykeligheten i befolkningen. Røykestopp er kanskje et av de beste eksemplene. De som likevel blir syke, behandles først og fremst i primærhelsetjenesten. På denne måten reduserer vi behovet for behandling på sykehus.

Det primærhelsetjenesten ikke håndterer, skal lokalsykehusene ta hånd om. Det lokalsykehuset ikke kan ta hånd om, håndteres på regionsykehus. Både for kvaliteten og for kostnadene er det viktig at pasientene ikke behandles på et for spesialisert nivå.
Denne arbeidsdelingen ligger til grunn for planene for de fremtidige sykehusene i Oslo.
Aker blir et stort akuttsykehus der pasienter, som får dette som sitt lokalsykehus, kan få det meste av sin behandling for vanlige sykdommer. Dette gjelder både i akuttsituasjoner og ved planlagt behandling. Befolkningen som sogner til Aker, skal føle seg godt ivaretatt på det som blir et av landets største akuttsykehus. Kompetansen bygger vi på den vi i dag har på Ullevål sykehus.

Powered by Labrador CMS