Akuttkjeden

Foredragene på Ambulanseforum

Publisert Sist oppdatert

To dager med intensiv og intravenøs prehospital akuttmedisin er over. Håper det har vært både moro og lærerikt! Her er presentasjonene fra programmet.

Taktisk ledelse

Sikkerhet ved store arrangementer
Tore Drtina, sikkerhetsleder, avdeling Beredskap og krisehåndtering DSB.
Drtina måtte melde forfall, men pdf-en hadde vi på forhånd.
Innsatsleders kommandoplass (ILKO) og prosedyrer ved pågående livstruende vold (PLIVO) (pdf)
Thor Langli, innsatsleder i Oslo PD

Egensikkerhet

Ambulanseulykker i Norge 2009 - 2015 (pdf)
Stein Erichsrud, senioringeniør i Statens vegvesen
Rus og psykiatri - ny modell i Helse Midt (pdf)
Stein Ove Rånes, prosjektleder, paramedic og psykiatrisk sykepleier St. Olavs Hospital
Uventet trussel - en caserapport (pdf)
Carl Robert Christiansen, paramedic OUS

Etikk og kommunikasjon

Barn som pårørende i akutte situasjoner (pdf)
Anne Kristine Bergem, psykiater, formidler og fagrådgiver BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Utvidet: Workshop - Barn som pårørende i akutte situasjoner (pdf)
Anne Kristine Bergem, psykiater, formidler og fagrådgiver BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Vanskelige samtaler - møter med kriserammede og de stille, tunge turene (pdf)
Halvor Nordby, professor i helsefag OUS og HiL

Organiseringsnytt

Økt fokus på samvirke i AMK
Hilde Fredriksen Rikheim, fagutvikler AMK Vestre Viken
Elektronisk pasientjournal på nettbrett i Nordlandssykehusets ambulansetjeneste (pdf)
Loke Gulliksen, ambulansesjef Nordlandssykehuset
Enredderbiler i Sykehuset Innlandet (pdf)
Lars Solhaug, ass. ambulansesjef Sykehuset Innlandet
Organisering av psykiatrisk ambulanse i Sykehuset Innlandet (pdf)
Lars Solhaug, ass. ambulansesjef Sykehuset Innlandet

Hvordan bruke kunnskap?

Prehospital datafangt - hvordan benytte data til å forbedre tjenesten (pdf)
Håkon Haaheim, seniorrådgiver Helsedirektoratets avdeling Nasjonalt pasientregister (NPR)

Prehospital traumebehandling

Ny nasjonal traumeplan (pdf)
Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-T)
Fokusillusjoner - du får svar som du spør (pdf)
Elisabeth Jeppesen, fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, spesialsykepleier og PhD
Prehospital stabilisering av columna - en konsensusprosess (pdf)
Per Kr. Hyldmo, anestesilege SSHF og forsker SNLA

Medisinsk nødmeldetjeneste

Program for forbedring av nødmeldetjenesten og utredning av AMK (pdf)
Jesper Rådberg, prosjektleder JD og Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver HOD
Revisjon av Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp (pdf)
Camilla Hardeland, prosjektleder i NAKOS
Håndtering av hjertestanssamtaler på AMK (pdf)
Camilla Hardeland, forsker på hjertestans OUS
Ny teknologi i AMK - Nasjonal IKT (pdf)
Oddmund Aase, prosjektleder, Nasjonal IKT

Akuttmedisinsk oppdatering

Prehospital behandling av brannskader (pdf)
Ragnvald Brekke, overlege brannskadeavdelingen Haukeland sykehus
«Sjaffis» med Mastergrad - om masteren i Pre-hospital Critical Care (pdf)
Nils Magne Tykhelle, student på masteren i PHCC Universitetet i Stavanger og paramedic
Fødsel i bil og hvordan sikre nyfødte (pdf)
Geir Engely og Kim Ankersten, ulykkesanalysegruppa for ambulanser og paramedics OUS

Prehospital diagnostikk

Slagbehandling i Sør-Trøndelag - en gjennomgang av 1000 journaler (pdf) Maartje Romijn, legestudent NTNU
Høyere krav til vurderingskompetanse hos ambulansepersonell (pdf)
Stephen Sollid, 1. amanuensis Stavanger universitetssjukehus og fagsjef utdanning Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Er helsedata fra pasienten nyttig i en nødsituasjon? (pdf)
Hilde Lovett, rådgiver i Teknologirådet

Prehospital framtid (pdf)

Kristin Lossius, spesialrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet

Powered by Labrador CMS