Aktuelt

AMK Førde.

Status for AMK-anskaffelsen

Etter at første forhandlingsrunde var gjennomført ble oppsummering fra møtene presentert for prosjektstyret hvor det ble besluttet hvilke tilbydere som skulle inviteres til neste forhandlingsrunde, skriver AMK IKT-prosjektet i en nyhetsmelding.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingsrunde 2, som har hatt 'proof of concept' som hovedtema er nå gjennomført, og tilbyderne har hatt anledning til å revidere sine tilbud. AMK IKT-prosjektet har deretter gjort en ny fullstendig evaluering av alle tilbud.

Det planlegges videre med nye forhandlingsrunder der to av hovedtemaene vil være integrasjoner og medisinsk beslutningsstøtte.

Det arbeides fortsatt mot det målet at prosjektet skal gi sin innstilling til vinner av konkurransen, med begge delområdene AMK og GIS, før årsskiftet 2019/2020.

Endelig godkjenning av kontraktene gjøres gjennom styrebehandling i regionene, og ventes etter årsskiftet.

Implementering

AMK IKT-prosjektet har tre prosjektfaser; kravspesifisering, gjennomføring av anskaffelse og implementering.

Implementeringsfasen, som omfatter begge delområdene AMK og GIS, starter når kontrakter er signert med aktuelle tilbydere.

Organisering av mottaksprosjekt i hver region er under arbeid. Når det gjelder organisering av implementeringsfasen i det interregionale AMK IKT-prosjektet har prosjektstyret bedt om forslag til ressursbemanning som forventes å godkjennes i inneværende år.

Hva er det som skal leveres?

I henhold til kravspesifikasjonen som ligger offentlig tilgjengelig på Doffin skal det leveres løsning som ivaretar den funksjonaliteten som en i dag har i AMK, men med noe forbedring på enkelte områder.
Det som er hovedkravet er at løsningen bygger på en robust og fremtidsrettet teknisk plattform der nye og forbedrede tjenester skal kunne utvikles etter hvert.

Selve implementeringen er delt i to hovedfaser. Fase 1 vil i hovedsak bestå i å bytte ut eksisterende løsning med ny løsning, og fase 2 vil omfatte utvikling av ny funksjonalitet beskrevet i kravspesifikasjonen. Deretter vil det være en videreutvikling basert på løsningen etter fase 1 og 2. Denne videreutviklingen vil strekke seg gjennom hele avtalenes levetid, beregnet til 12 år.

AMK IKT-prosjektet og HDO sitt KAK-prosjekt

Samtidig med AMK IKT-prosjektet gjennomfører HDO et anskaffelsesprosjekt for Kommunikasjonsløsning i den Akuttmedisinske Kjede (KAK).

Her forventes det at valg av leverandør skal være gjort i slutten av første kvartal 2020.

Powered by Labrador CMS