Aktuelt

Fra workshop i Pit crew CPR som må til for å gjøre optimal AHLR. Ambulanseforum 2017©Fredrik Naumann/Felix Features

Praktisk trening i akuttmedisin – nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen for praktisk trening nå i mars.

Publisert Sist oppdatert

Her er Helsedirektoratets generelle råd:

  • Kursarrangør bør legge til rette for at gode smittevernrutiner følges.
  • Organiseringen av akuttmedisinsk trening må tilrettelegge for godt smittevern.
  • Trening i team skal kun gjennomføres der det ikke er mulig å oppnå samme læringsutbytte på andre måter.
  • Ved HLR-trening bør det primært trenes på brystkompresjoner. Trening på munn-til-munn-metode frarådes.

Hvert av disse rådene følges av utdyping, og videre lenker.

Arbeidsgruppen har vært nedsatt av Helsedirektoratet med deltakelse fra FHI, Helsedirektoratet og Fagrådet i Sammen redder vi liv. De oppdaterte rådene har tatt utgangspunkt i foreliggende prosedyrer fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR), Fakultet for medisin- og helsevitenskap, NTNU, RegSim Vest og MedSimNorge, i tillegg til Helsedirektoratets anbefalinger fra juni 2020. Gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra FHI danner videre den faglige grunnmuren for anbefalingene i dette dokumentet.

Les hele veilederen hos Helsedirektoratet her

Powered by Labrador CMS