Aktuelt

Hjerte- lungeredning. Ikke over 120 kompresjoner i minuttet og seks centimenter dybde, takk.

NRR: Oppdaterte retningslinjer for HLR under covid-19 pandemien

Norsk Resuscitasjonsråd har i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd oppdatert anbefalingene for HLR-prosedyrer.

Publisert Sist oppdatert

NRR har hatt fokus på behandling både prehospitalt og inhospitalt.

På NRR sin side vil du også finne anbefalinger for trening på HLR. Anbefalingene gjelder nåværende situasjon og revideres fortløpende ved endring i situasjonen.

NRR anbefaler at HLR skal regnes som en aerosolgenererende prosedyre (AGP), som ideelt sett krever beskyttelse med hette, åndedrettsvern (FFP2-maske), visir/briller, smittefrakk og engangshansker.

For legfolk generelt vil dette ikke være tilgjengelig i en hjertestanssituasjon. Profesjonelle aktører / «first responders» bør planlegge smittevern tilsvarende som for helsepersonell som utfører basal HLR (målgruppe 2), om dette er mulig.

Avklaring av smitterisiko er sentralt for videre fremgangsmåte. Der det ikke er mistenkt smitte, må hjerte-lungeredning gjennomføres som vanlig.

Anbefalingene omfatter gjennomføring av basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) hos livløse personer med mistenkt eller bekreftet smitte med SARS-CoV-2.

Målgruppe 3 – Helsepersonell som utfører avansert HLR (AHLR) eller på annen måte er del av en spesialisert respons

Dette vil gjelde ambulanse/luftambulansepersonell, personell på legevaktbil, i akuttmottak, på intensivavdelinger, på overvåkningsavdelinger og på operasjonsstuer.

Personalet må bruke nødvendig tid på å ta på seg beskyttelsesutstyr før de går inn i situasjonen.

Om personalet har på seg tilstrekkelig smittevernutstyr, er det ingen begrensninger i tiltak under gjenopplivingen.

Det kan imidlertid være lokale bestemmelser mht. det å avvente åpning av dører / vinduer etter gjennomføring av aerosolgenererende prosedyrer, som kan ha betydning for transport av pasient videre.

 • Personalet må ha på seg minst FFP2-maske og beskyttelsesutstyr ihht. lokale retningslinjer før de starter behandlingen.
 • Hjertestarter brukes på vanlig måte.
 • Pasienten ventileres med maske/bag eller supraglottisk luftvei med filter (HEPA eller HME) koblet mellom maske/device og ventilasjonsbag.
 • Intubasjon bør gjøres så tidlig som mulig i forløpet. Tubeleie verifiseres klinisk og med endetidal CO2-måling. Unngå helst bruk av stetoskop, med mindre det er noe som helst tvil om tubeplassering.
 • Intubasjon med videolaryngoskop bør vurderes for å øke avstand mellom intubatør og pasient, avhengig av tilgjengelighet og erfaringsnivå. Om dette ikke er tilgjengelig intuberes pasienten med direkte laryngoskopi. Intubatør bør være erfarent anestesipersonell.
 • Endetidal CO2-måler kobles mellom filter og ventilasjonsbag.
 • Brystkompresjonsmaskin bør kobles til ved forventet langvarig gjenoppliving for å begrense antall personer involvert i gjenopplivingen, samt eksponering for smitte.
 • Om pasienten er under intensivbehandling i mageleie, må pasienten snus i ryggleie raskest mulig. Mens dette forberedes, kan det gis brystkompresjoner mellom skulderbladene etter vanlige retningslinjer for dybde og frekvens. Pads til defibrillator kan kobles enten foran-bak eller fra aksille til aksille.
 • Ved transport av pasient med gjenvunnet egensirkulasjon (ROSC) i sykehus bør de ulike stegene av transporten nøye planlegges. Koblinger mellom tube og ventilasjonsbag (evt. transportrespirator) bør sikres nøye. Om situasjonen er uoversiktlig og pasienten akseptabelt oksygenert målt med pulsoksymeter, kan en lavere ventilasjonsfrekvens med ventilasjonsbag vurderes for å begrense aerosoldannelse ved eventuell frakobling (spesielt om filteret kobles fra).

Spesielle forhold for prehospitale tjenester

 • Transport med ambulanse i stedet for helikopter eller fly til sykehus kan være mer hensiktsmessig for å unngå langvarig beredskapsavbrudd grunnet smittevask av helikopter eller fly. Dette vil selvfølgelig avhenge av pasientens tilstand og transportforhold for øvrig.
 • Pasienten bør om mulig intuberes av anestesipersonell før pasienten transporteres inn i sykehus, avhengig av omstendighetene og de lokale retningslinjene for mottak av pasient med uavklart covid-status. Om det ikke er aktuelt å intubere før innkjøring i sykehus bør pasienten intuberes snarest etter ankomst akuttmottak.

Les hele retningslinjen hos NRR

Powered by Labrador CMS