Aktuelt

Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nordlandssykehuset får ny ambulansesjef

Karina Marstrander blir Nordlandssykehusets nye ambulansesjef.

Publisert Sist oppdatert

– Ambulansetjenesten må holde tritt med samfunnsutviklingen. Det sier den nye ambulansesjefen Karina Marstrander (31) i et intervju til Nordlandssykehuset.

Hun har lang ledererfaring fra Forsvaret og er derfor vant til å sitte langt unna de hun leder.

Nå skal hun bli bedre kjent og besøke alle de 21 ambulansestasjonene en etter en.

Karina Marstrander er utdannet offiser fra Forsvaret, med en bachelorgrad i ledelse og landmakt fra Krigsskolen. Hun har 12 års erfaring fra Forsvaret, de siste to årene fra Sanitetsbataljonen ved Setermoen i Troms og Finnmark.

Ambulansesjefen har det overordna ansvaret for fag, økonomi, kvalitet og personell i ambulansetjenesten for Nordlandssykehuset – det innebærer bil- og båtambulanse.

Nordlandssykehuset har seks ambulanseområder i Salten, Vesterålen og Lofoten med rundt 200 ansatte fordelt på 21 stasjoner. Hun er vant til å lede desentralisert, fra ledelseserfaring i Forsvaret.

– Hva er din største motivasjon for denne stilli ngen?

– Det er først og fremst samfunnsoppdraget, det er utrolig spennende og viktig. Det er også gøy og givende å jobbe med utvikling og personellet.

– Det jeg håper de ansatte vil merke, er at de får en tydelig og tilstedeværende leder som hjelper de til å ha de beste forutsetningene for å kunne løse oppdragene som dukker opp.

– Hva skjer framover med ambulansetjenesten?

– Fokuset er å forsterke det gode arbeidet som allerede gjøres. Det er på arbeidsmiljø, rekruttering og å sørge for en forsvarlig drift og en bærekraftig økonomi. Godt arbeidsmiljø er rekrutterende i seg selv.

– Hva er den største utfordri ngen?

– Det er en utfordring å rekruttere og beholde ambulansepersonell, særlig ved små ambulansestasjoner i distriktene.

Få oppdrag, stor vaktbelastning og arbeidstidsordninger som hjemmevakt rapporteres som hovedårsaker.

Det er også en utfordring å skaffe nok vikarer som oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften.

Les hele intervjuet med Karina på Nordlandssykehuset sine nettsider.

Powered by Labrador CMS