Aktuelt

Fredrik Alfhei fullfører bachelor i paramedisin ved Universitetet i Tromsø til sommeren.

Mange spørsmål om utdanning! Paramedisinstudent tok over Instagram

Fredrik Alfhei (25), paramedisinstudent i Tromsø, har blitt den første til å overta Ambulanseforums instagramkonto.

Publisert Sist oppdatert

Den siste uka har han fortalt om en paramedisinstudents hverdag.

Ambulanseforum hadde nylig en liten undersøkelse om hva folk ønsket seg på Instagram-kontoen.

Blant svarene vi fikk var at folk ønsket seg mer jobbrelatert info, mer om hverdagen, hvordan man blir ambulansearbeider, forskjeller mellom ulike helseforetak, fagstoff, fakta, prosedyrer, utstyr og pakningsplaner, nyttige tips og stemningsbilder mellom slagene.

Ukens tema og caser ble også foreslått.

Førstemann utfordret

Med covid-19-pandemien har ambulansetjenesten begrensninger på besøk, så da var løsningen nærliggende: Vi spør ulike folk om å dele fra hverdagen sin.

Den første vi utfordret ble Fredrik Alfhei som går tredjeåret på bachelor i paramedisin ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han var også med på livepodkast med Du puster for fort i 2018, da som fersk paramedisinstudent, og medstifter og leder av studentforeningen TROPS som er Tromsø prehospitale studentforening:

Fredrik var sporty og tok utfordringen. For tida er han i siste praksisperiode.

Han informerte stasjonsleder på forhånd om Insta takeover, og fikk beskjed om hva som er retningslinjene i tjenesten. Taushetsplikt og personvern blir selvsagt ivaretatt.

Fredrik kommer fra Ski utenfor Oslo og tilhører det første kullet paramedisinstudenter ved UiT.

Førstevalg Tromsø

– Jeg hadde paramedisinstudiet i Tromsø på førstevalg og bachelorstudiet ved OsloMet på andrevalg da jeg søkte.

Fra tidligere har han studert medisingrunnfag. Mange av vennene hans hadde ikke noe særlig kunnskap om paramedisinstudiet og ambulansen da han valgte studieretning.

– TV-serien 113 har gjort at de – og egentlig folk flest – forstår litt mer hva ambulansetjenesten innebærer. Nå har de mer oversikt. Jeg har inntrykk av at de aller fleste tenker på prehospitalt arbeid som blålys, hjerte- og lungeredning, store blødninger og action 24-7. Men det er en variert oppdragshverdag fra fødsel til hjertestans, og omsorg til de som trenger en hånd å holde i. Det er nok langt flere rolige oppdrag enn mange tror.

Hvorfor Tromsø først?

– Jeg hadde hørt mye bra om akuttmedisin i Nord-Norge. Her får vi både lært oss å jobbe med faget i Tromsø by, samtidig som vi får prøvd oss på det ansvaret det innebærer å ha pasienter i lengre perioder på vei inn til sykehus når vi jobber i distriktet. Den kombinasjonen virket spennende og lærerik.

Fredrik er også glad i å stå på ski og klatre.

Fredrik Alfhei, paramedisinstudent ved UiT i fri utfoldelse på fritida. Foto: Privat

Bachelorskriving og praksis i Narvik

For tiden er Fredrik i sin siste praksisperiode på Universitetssykehuset i Nord-Norge sin stasjon i Narvik. Samtidig skriver han på bacheloroppgaven sammen med en god klassekompis.

Begge har sin siste praksis i Narvik.

– Narvik ligger nesten tre timers kjøring fra Tromsø, så i praksisperioden har vi leid en kåk i Narvik, og selvsagt tatt med oss skiutstyr fra Tromsø. Narvik er jo et kjempefint ski-sted!

Fredrik overtok Instagram-kontoen samtidig som han gikk på vakt på tirsdag.

Det var en rolig vakt, så han fortalte litt om utstyrssjekken på begynnelsen av dagen, og hva han skal skrive bachelor om: Valg av infusjonsvæske prehospitalt til sepsispasienter. Hva sier forskningen at er best: Ringer acetat eller natriumklorid?

– Så langt virker det som om forskningslitteraturen holder en knapp på ringerløsninger hos sepsispasienter, men det er for tidlig å konkludere.

Du går som tredjemann på bilen fremdeles?

– Ja, men halvveis ut i den siste praksisen er planen at vi skal kunne gå som andremann. Jeg har forstått at UiT er de første som har dette som plan. Etter denne praksisperioden er neste stopp arbeidslivet, så det er fint å bli vurdert som andremann før studieslutt.

Samtidig har han jobbet som vikar ca. to ganger i uka siden mars i Tromsø.

– Vi ble utsjekket litt tidligere på grunn av covid-pandemien, slik at vi kunne være en ressurs ved sykdom. Det har vært veldig positivt for min utvikling å ha kontinuiteten med relativt hyppige vakter.

Han ble tatt veldig godt imot på stasjonen i Tromsø.

– Det har utelukkende vært gøy å kombinere jobb og studier. For de som ikke har mulighet til å jobbe som vikar og kun gjennomført 30 uker praksis, vil det kunne være behov for litt mer tålmodighet med makkere som er nyutdannet.

Spørsmål underveis

Fredrik fikk mange spørsmål underveis. Opptakskrav, karaktersnitt og fysiske krav for å komme inn på studiet. I hvilken grad de med fagbrev fra før får fritak fra studieemner. Hvordan sykepleiere kan komme seg inn i ambulanseyrket, og hva man kan forvente av lønn.

Han fortalte også om hvordan det har vært å være student under covid-19-pandemien.

– Heldigvis for min klasse sin del så hadde vi teoretiske fag i denne perioden, som ble gjennomført digitalt. Skoledagen ble flyttet til middagsbordet hjemme.

Han foretrekker helt klart forelesninger på skolen.

– Men å sitte i pysjen og studere er en morsom erfaring å ha med seg.

Vanligvis ville de brukt en dag i uka på simulering og ferdighetstrening. Dette ble organisert annerledes.

– Etter sommeren ble vi satt i små kohortgrupper når vi hadde praktisk undervisning som ferdighetstrening og simulering.

De har blant annet måttet avbryte paramedisinsk fordypningspraksis inne på sykehusavdelingene da smittetrykket økte i Tromsø.

– I denne praksisen har vi vakter på blant annet anestesi, akuttmottak, akutt psykiatri med mer. I og med at vi hadde korte opphold på hver avdeling før vi skulle videre til neste, så ble vi potensielle smittebomber. Derfor valgte UiT å midlertidig stoppe praksis. Ingen studenter ble smittet, så det gikk fint, men avgjørelsen var nok helt rett av UiT.

Denne praksisen må de ta igjen før de slutter på studiet.

Veien videre

Hva har du lyst til å gjøre etter endt studie?

– Jeg har lyst til å bli i Tromsø og få jobb her. På sikt er det ikke en hemmelighet at jeg interesserer meg for forskning, og kan se for meg en rolle på universitetet.

Han har også en drøm om å jobbe klinisk på 119-bilen i Oslo. 119 er en legebil som er bemannet med anestesilege og erfarne paramedics. Man må vissnok ha jobbet minimum fem år i Oslo universitetssykehus sin tjeneste for å være kvalifisert søker til jobben.

Fredrik sender stafettpinnen videre til 119-bilen, og ønsker at de tar over Ambulanseforums Instagram i neste uke.

De har tatt imot utfordringen.

Hva lurer du på?

– Hva som kreves av tilleggsutdanning og kompetanse for en stilling på 119. Det hadde også vært spennende å høre om samarbeidet, altså CRM-biten (crew resource management) med andre ressurser da de ofte kommer etter første ambulanse.

Powered by Labrador CMS