Aktuelt

Babcock sitt jetfly under take off.

Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020

Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien gjorde 2020 til et krevende år for luftambulansetjenesten, skriver Luftambulansetjenesten HF i en nyhetsmelding.

Flere baser har måttet gå av beredskap etter å ha flydd pasienter med korona og etter nærkontakt med mulig smittet pasient.

Viruskontakt eller mistanke om kontakt har medført tidkrevende bytter av mannskap, testing, karantener samt smittevask av fartøy og baser.

Under slike forhold er det ekstra krevende å levere høy beredskap. Dette har særlig påvirket tjenestens ansatte ute på basene.

Nedstenging av sykehuset i Hammerfest førte til at pasienter som normalt flys dit, måtte flys til andre sykehus i landsdelen.

Dette ga økt antall ambulanseflyoppdrag og ofte lengere flygning enn normalt.

I denne fasen leide Luftambulansetjenesten HF inn et ekstra ambulansejetfly som ble stasjonert i Alta og ett kortbanefly ble flyttet fra Alta til Hammerfest for å trygge befolkningen.

Det ble også lagt ned en betydelig innsats for å få den nye ambulansehelikopterbasen i Kirkenes opp å stå med både med midlertidig og permanent beredskap.

– Tjenestens har taklet et svært utfordrende år på en svært god måte fordi operatørenes og sykehusenes luftambulansepersonell har vært løsningsorientert og vist stor vilje og smidighet. Vi er imponert og takknemlig for at alle ledd i og rundt tjenesten her har bidratt sterkt til det gode resultatet, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

I 2020 leverte Babcock Scandinavian AirAmbulance AS, 96,80% beredskap med tjenestens 9 fly.

Når man trekker i fra forhold som operatør ikke kan lastes for, leverte ambulanseflytjenesten samlet 94,59% beredskap med tjenestens egne 9 fly og 96,84 % beredskap når man tar med innleie av ekstra fly.

I 2020 leverte Norsk Luftambulanse AS, 99, 27 % beredskap med tjenestens 14 helikoptre.

Når man trekker i fra forhold som operatør ikke kan lastes for, leverte ambulansehelikoptertjenesten samlet 98,02 % beredskap.

Luftambulansetjenesten er eid, organisert og finansiert av de fire regionale helseforetakene. Tjenesten koster årlig omlag 1,5 milliarder kroner.

Alle fartøy bemannes med flysykepleier eller luftambulanselege fra sykehusene som det det medisinske ansvaret ved basene.

Les hele nyhetsmeldingen hos Luftambulansetjenesten

Powered by Labrador CMS