Aktuelt

Lillehamringer - det bor folk på Gjøvik også!

Publisert Sist oppdatert

Det er IKKE lenger fra Lillehammer til Gjøvik, enn fra Gjøvik til Lillehammer. Det kan virke som det er et betydelig større traume å flytte funksjoner fra Lillehammer til Gjøvik enn omvendt, skriver Dag Frode Kjernlie i en kronikk i gd.no.

Lillehammer Sykehus, som eneste av seks SI-sykehus, gir uttrykk for at de ønsker en to-sykehusmodell, og de tar som en selvfølge at de selv får Opplandssykehuset, mens Elverum skal få Hedmarkssykehuset (svakere konkurrent enn alternativet, et nybygg på Sanderud). Lillehammer kommune støtter også to-sykehusmodellen, som en av få. Enkelte Lillehammerpolitikere mener derfor man nå må «skrote» hovedsykehusmodellen. Gjøvikområdet får lite omtanke.

Av de over 120 høringsinnspillene om ny sykehusstruktur på Innlandet viser det seg at INGEN vil beholde dagens funksjonsfordelte sykehusstruktur, veldig få vil ha tre-sykehusmodellen (altså Gjøvik, Lillehammer og Elverum), enda færre to-sykehusmodellen, mens et veldig stort flertall vil ha ett hovedsykehus (nesten 70%, med forskjellige forutsetninger). Det er imidlertid ikke antallet for eller mot som betyr mest, men det gjør inntrykk at pasient- og brukerorganisasjonene nærmest unisont ønsker hovedsykehus ved Mjøsbrua. Får Lillehammer gjennom sitt selvsentrerte ønske om en to-sykehusmodell, så må SI-ledelsen og Opplandspolitikerne gjøre et ekstremt vanskelig valg mellom Gjøvik og Lillehammer.

Av 16 INTERNE høringsinnspill fra Sykehuset Innlandets divisjoner støtter 13 - 14 hovedsykehusmodellen. En del av overlegene på Lillehammer foretrekker faktisk også hovedsykehusmodellen. Noe av argumentasjonen for en to-sykehusmodell er selvsagt forståelig, men hovedproblemet er at to-sykehusmodellen vil føre til store ulikheter på Innlandet.

Følgende høringsinstanser har hovedsykehusmodellen som førsteprioritet: Kreftforeningen, LHL (hjerte- og lungesyke), Handicapforbundet, Astma og allergiforeningen, Foreningen for nyresyke, Parkinsonforeninger, 4 av 5 regionråd, Sykepleierforbundet, Jordmorforbundet, Fagforbundet, NITO, Hedmark Legeforening, NHO, Fylkestingene, Fylkesmennene, Brukerutvalget i SI, Pasient- og brukerombudet, ALLE kommunene lengst unna Mjøsa, og mange flere. Flere har forbehold om fortsatt desentraliserte poliklinikk-tjenester, sterke lokalmedisinske sentre, samt styrking av ambulanse- og luftambulansetjenesten.

Les hele kronikken her.

Powered by Labrador CMS