Flyfoto over Stavanger Universitetssykehus.

Ledig stilling som avdelingssjef ved ambulansetjenesten i Stavanger

Prehospital klinikk, Helse Stavanger HF, søker etter avdelingssjef for Ambulansetjenesten i 100 prosent stilling.

Publisert Sist oppdatert

Som avdelingssjef rapporterer du til klinikksjef ved Prehospital klinikk, og inngår i klinikkens ledergruppe.

Prehospital klinikk består av Ambulanseavdeling, AMK, Luftambulanseavdeling, Pasientreiser og Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS).

Ambulanseavdelingen er organisert i 5 seksjoner, med ambulansestasjoner på Hjelmeland, Strand, Finnøy(ambulansebåt), Stavanger, Sandnes, Jæren, Egersund og Sokndal. Det er rundt 250 ansatte i avdelingen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

 • Avdelingssjef har ansvaret for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater innen avdelingen. Samlet drift-, resultat- og beredskaps ansvar for sin avdeling, utøvelse av det ansvar og de oppgaver som til enhver tid tilligger stillingen.
 • Definere årlige mål som bidrar til oppnåelse av avdelingens og klinikkens overordnede mål og strategier. Koordinere og effektivisere driften i egen enhet og realisere identifiserte gevinster.
 • Avdelingssjef skal være pådriver i utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp i samarbeid med de kliniske avdelinger i klinikken og sykehuset, samt eksterne samarbeidsparter. Sikre god og likeverdig pasientbehandling, og styrke dialogen med brukerne.
 • Avdelingssjef skal være pådriver for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS.
 • Avdelingssjef har ansvar for å videreutvikle tverrfaglig samarbeid, samt godt teamarbeid på alle nivåer.
 • Sikre god samhandling innen egen avdeling og på tvers i klinikken, herunder ivareta et godt og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Legge til rette for å rekruttere og beholde riktig kompetanse og bidra til trivsel i seksjonene.
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring. Sørge for at foretakets verdier preger alt arbeid og all aktivitet som utføres i sin avdeling.
 • Avdelingssjef har arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Etter avtale med klinikksjefen kan avdelingssjefen arbeide inntil 20 % klinisk men kan ikke delta i avdelingens vaktplan.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag. Utdanningskravet kan fravikes ved lang relevant erfaring.
 • Lederutdanning og/eller lederkompetanse.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Ønskelig med erfaring fra ambulansetjenesten.
 • God kunnskap om lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde.
 • Erfaring med personalledelse og oppfølging av medarbeidere.
 • Erfaring fra strategisk faglig utviklingsarbeid og ledelse av omstillingsprosesser.
 • Personlig egnethet (vil bli tungt vektlagt).
 • Ønskelig med dokumentert resultat fra tidligere lederstillinger.

Personlige egenskaper

 • Forståelse for rollen som leder
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet
 • Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Evne til å oppnå resultater i samsvar med overordnet mål og plan
 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere samt å være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Personlig og faglig tillitsvekkende og trygg med naturlig autoritet/rollefigur
 • Evne til å motivere og bygge relasjoner. Evne til helhetstenkning.

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et engasjert miljø
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • Intern lederopplæring
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn.

Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Søknadsfrist: 20.08.2022

Søk på stillingen her

Les mer om stillingen her

Powered by Labrador CMS