Aktuelt

Marit Ribes minnepris for 2020 ble tildelt Pål Madsen, som er klinikksjef for Prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset. Her sammen med Tom Hanssen, FoU-direktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hvem mener du bør få prisen for 2021? FOTO: Helgelandssykehuset

Hvem fortjener Marit Ribes minnepris for sitt arbeid innen akuttmedisin?

Marit Ribes minnepris skal deles ut for 2021. Har du forslag til en kandidat? Send inn!

Publisert Sist oppdatert

Marit Ribes minnepris deles ut årlig til personer som har utvist særlig stort engasjement og som har gjort en forskjell innen akuttmedisin og flymedisin.

Vet du om noen som gjør en forskjell, og som fortjener å hedres for sitt arbeid innen akuttmedisin? Send inn forslag her innen 31.12.

Flysykepleier Marit Ribe (1959 – 1989) var en av pionerene innen luftambulansetjenesten i Norge. Hun omkom i en ambulanseflyulykke ved Langfjelltind i Troms 14. november 1989.

Marit Ribes minnepris er opprettet for å hedre hennes minne, og for å bidra til at hennes engasjement og arbeid for akutt skadde og syke utenfor sykehus blir ført videre.

Etter ønske fra familien håndteres minnefondet i dag av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og prisen deles ut av stiftelsen i samarbeid med Marit Ribes familie.

Hele det prehospitale akuttmedisinske miljøet skal kunne komme med forslag til mottagere av prisen.

I vedtektene for prisen står det at tildelingen skal skje i henhold til følgende kriterier:

1.) Kandidaten har vist et særlig stort engasjement enten gjennom lang og tro tjeneste, eller ved bidrag som har fremmet forskning, opplæring og videreutvikling innen medisin, flyoperative eller redningstekniske forhold i luftambulansetjenesten.

2.) Både operativt personell og personer som på en eller annen måte er tilknyttet eller har jobbet for å støtte luftambulansetjenesten kan nomineres.

3.) Kandidaten kan både være aktive eller ha avsluttet sin tjeneste eller yrkesaktive karriere.

I 2018 fikk flysykepleier Bjørn Bjerkan prisen. Året etter ble prisen tildelt Terje Strand, som er overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Prisen for 2020 gikk til Pål Madsen, som er klinikksjef for Prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset.

Og nå skal altså Marit Ribes minnepris for 2021 deles ut.

Minneprisen består av et pengebeløp på kr 25 000,- som brukes etter prisvinnerens eget ønske, samt et diplom.

Powered by Labrador CMS