Aktuelt

Flest skader skjer hjemme.

Hjemmeulykker dominerer skadestatistikken

En av tre skader skjer hjemme, og det er fall som dominerer, viser tall fra Norsk pasientregister.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 finansierte Samferdselsdepartementet sammen med Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Trygg trafikk en utredning i regi av Trygg trafikk, om hvordan en kan få frem mer komplette data over trafikkulykkesskader som behandles i helsetjenesten.

Det er registrert 177.932 skadesteder i 2023. Av disse er de fleste i bolig. 23 prosent av tilfellene er inne, mens 8,6 prosent er ute i tilknytning til bolig. Ellers kommer sport og idrettsområdet høyt med 15,1 prosent, etterfulgt av vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei. Dette gjelder da ikke trafikkulykker, som utgjør fem prosent av skadestedene.

Kilde: FHI.

Halvparten er fallskader

Ikke overraskende er det fall som utgjør flest av disse 177.932 skadene, med en total andel på 51,1 prosent, etterfulgt av sammenstøt og påkjørsler som utgjør 14,4 prosent. Akutt overbelastning utgjør 11,2 prosent, mens kutt, bitt stikk og skuddskader utgjør 8,7 prosent.

Ser vi på aldersgrupper, så utgjør fallskader fra 80 år og oppover 86,8 prosent. Til sammenligning utgjør her aldersgruppen 20 til 39 år 35,4 prosent. Dette er for øvrig aldersgruppen som kommer høyest ut med akutt overbelastning, som er på 15,1 prosent.

I den årlige statistikken fra FHI er det også med skadens alvorlighetsgrad. Dette forteller i grove trekk hvor alvorlig pasienten er skadet, klassifisert ut fra trussel mot livets bestående, som FHI beskriver det. Omtrent tre av fire skader ble klassifisert med lav alvorlighetsgrad. Skader etter villet egenskade hadde litt høyere alvorlighetsgrad enn de øvrige. Statistikken viser også at det er menn som dominerer skadestatistikken opp mot 50-årene, før kvinnene tar over.

Kilde: FHI.

Bruddskader

Av aktiviteter er det lek, hobby, hus- og hagearbeid som utgjør halvparten av skadestatistikken. over dobbelt så høy andel menn skadet seg på jobb sammenlignet med kvinner. Menn var også overrepresentert i kategorien «Sport, idrett, mosjon i fritid», mens kvinner oftere var registrert med «Annen aktivitet».

Når det gjelder veitrafikkulykker er det aldersgruppen 20 til 39 år som dominerer, og flest skader skjer her med sykkel, som hadde 2533 skader i 2023. Her er det aldersgruppen 6 til 12 år som representerer den høyeste statistikken. Personbiler og varebiler hadde 1829 skader, med høy dominans av aldersgruppen 17 til 20 år. Fotgjengere hadde 782 skader. Elektrisk sparkesykkel kommer også høyt på statistikken med 680 skader, etterfulgt av motorsykkel (585 skader), El-sykkel (572 skader) og moped (251 skader).

De 20 mest registrerte hoveddiagnosekodene rapportert fra somatiske sykehus er også registrert:

Kilde: FHI.

Du kan lese hele rapporten i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS