Aktuelt

Ambulanse i Helse Midt-Norge.

Helse Midt anslår: Koster 300 mill. å innfri på responstid

For at ambulansene skal kunne rykke ut fort nok til innfri dagens responstid-mål, trenger Helse Midt-Norge 38 flere biler, anslår de selv.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Trønder-Avisa. (Krever innlogging.)

Les også: Regjeringen vurderer å endre responstidsmålet

Men helseforetaket fraråder selv å skaffe de 38 ambulansene. De mener målet er feil.

Det var før en ambulansedebatt i Stortinget i mai at helseminister Bent Høie (H) fikk vite, fra to av landets fire helseregioner, hvor langt unna de selv tror de er å nå målene for ambulansers utrykningstid.

Anslår kostnad på 7- 800 millioner

Noe av det helseministeren fikk vite, men som han valgte å ikke si til Stortinget, var følgende:

  1. 700–800 millioner kroner mer enn i dag, er summen Helse Midt-Norge og Helse Nord til sammen anslår at de vil trenge for å kunne innfri dagens gjeldende responstidsmål.
  2. 38 flere døgnambulanser trengs i Midt-Norge for å innfri tidsmålet, ifølge foretakets egne beregninger. Nord for Trøndelag mangler 36 ambulansebiler og rundt 350 ambulansefagarbeidere, anslår Helse Nord i sitt innspill til statsråden.

Dette er anslag de to helseforetakene gjorde fordi de ble spurt av statsråden om å fortelle ham hvilke konsekvenser, også økonomiske, en eventuell lovfesting av de anbefalte responstidene vil innebære.
Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker en slik lovfesting, noe regjeringen ikke har villet gå med på til nå.

Skeptiske til lovfesting

I sine svar til Høie, som Trønder-Avisa har fått tilgang til, uttrykker begge helseforetakene også skepsis til lovfesting av responstid-målene.

Helse Midt fraråder lovfesting og mener det vil være «misvisende å ha ensidig oppmerksomhet på når vår ambulanse er fremme».

Som tidligere omtalt, argumenterer Helse Midt for at flere typer hjelp må telles med som «godkjent» beredskap i beregning av responstid – ikke bare tiden det tar før en bårebil er framme hos pasienten.

Helse Nord skriver i sitt brev datert at et lovkrav «innebærer betydelige økonomiske konsekvenser, men er også svært faglig utfordrende». Begge mener det er vanskelig å holde god nok kvalitet på tjenestene, dersom mange ambulansefagarbeidere over tid blir stasjonert på steder med få oppdrag.

Helse Midt svarer

Selv om analysen viser at det er behov for mange flere ambulanser for å nå målet, skriver Helse Midt til statsråden at akuttberedskapen i Midt-Norge er «bra utbygd». Dette gjengir også Høie i Stortinget i debatten i april.

– Betyr det at dere mener det ikke er behov for flere bilambulanser i helseforetaket enn dagens kapasitet?

– Det er opp til hvert foretak å bestemme antall enheter og også å vurdere andre former for beredskap, sier Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge til Trønder-Avisa. Nei, svarer han, på spørsmål om det var ambulanseberedskap foretaket ville brukt pengene på, dersom de skulle fått 300 millioner kroner mer fra staten. I Helse Nord-Trøndelag ble det i juni klart at ambulansene som har vært operative på dagtid i Vikna og Roan forsvinner og at døgnambulansen på Snåsa erstattes av en en dagbil som et prøveprosjekt.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS