Aktuelt

Ola Yttre.

Delta krever handling: Store smittevernmangler ved ambulansestasjonene

–Jeg reagerer sterkt på innholdet i rapporten. Dette er alvorlig for både pasienter og ansatte i ambulansetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har varslet gang etter gang. Nå må avvikene rettes opp. Ikke minst har de siste månedene vist hvor avgjørende viktig det er med godt smittevern, sier Ola Yttre, leder for Ambulanseforbundet i Delta på deres nettsider.

Uholdbart

‑ Resultatet er uholdbart. Både pasienter, befolkningen og ansatte i ambulansetjenesten har krav på godt smittevern. Nå trengs det et krafttak. Det må arbeides systematisk og planmessig. Avvikene må lukkes. Det haster, sier Yttre.

‑ Ingen burde være overrasket over dette. Det er et ledelsesansvar å ta tak i de påviste manglene. Jeg forutsetter at arbeidet starter med en gang og at det skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, poengterer Yttre.

Manglende smittevern

‑ Erfaringer fra tilsynene viser at utfordringene var mer omfattende enn antatt på forhånd. Det er behov for å forbedre det systematiske HMS-arbeidet på alle områdene vi kontrollerte i tilsynene, skriver Arbeidstilsynet i tilsynsrapporten.

  • Ved 9 av 10 ambulansestasjoner ble det funnet brudd på krav til kartlegging og vurdering av de ansattes risiko for helseskader grunnet eksponering for biologiske faktorer/smitte (89 prosent brudd).
  • I 8 av 10 ambulansestasjoner hadde de ikke gjennomført tiltak og/eller utarbeidet plan for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelige biologiske faktorer (83 prosent brudd).
  • I 6 av 10 tilsyn hadde ikke arbeidsgiver sørget for nødvendig informasjon og opplæring til arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer (59 prosent brudd).

Dårligere lokaler og rutiner

Tilsynsrapporten viser at mange ambulansestasjoner hadde dårlige arbeidslokaler uten skille mellom rene og urene områder, samt rent og urent utstyr og arbeidstøy.

Rutinene knyttet til skift og rengjøring av arbeidstøy og -utstyr var heller ikke gode nok. Arbeidstøy ble vasket i husholdningsvaskemaskiner som ikke holder høy nok temperatur i lang nok tid og derfor ikke desinfiserer godt nok til å fjerne smitte.

Enkelte steder vaskes arbeidstøy hjemme.

Mange ambulansetjenester holder til i lokaler som ikke holder god nok standard. Dette gjelder spesielt krav til garderober og rene/urene områder.

Redd for smitte

Ola Yttre viser til en undersøkelse foretatt blant ansatte i ambulansetjenesten, organisert i Ambulanseforbundet i Delta, som understøtter funnene i Arbeidstilsynets rapport. Undersøkelsen ble foretatt i april 2020. Det kom inn 739 svar. Tallene viser blant annet at:

  • 35 prosent er redd for å gå på jobb og bli smittet av korona.
  • 61 prosent er redd for å gå på jobb og ta med smitte hjem.
  • 26 prosent av de spurte sier at de mangler smittevernutstyr.
  • 17 prosent mangler Antibac eller andre desinfeksjonsmidler.
  • 17 prosent har ikke hatt opplæring i smittevern i løpet av de siste 12 måneder.
  • 48 prosent har ikke hatt praktiske øvelser i smittevern i løpet av de siste 12 måneder.
  • 33 prosent har ikke hatt egen opplæring/trening i forbindelse med koronautbruddet.

– Disse tallene er urovekkende. Vi må ha trygge ambulanseansatte. Trygge ambulanseansatte gir trygge pasienter. Her er det mye som kan rettes umiddelbart. Det må gjøres. Samtidig må det legges planer som sikrer at tilstanden i ambulanse-Norge forbedres dag for dag, krever Yttre.

Les hele pressemeldingen hos Ambulanseforbundet i Delta

Powered by Labrador CMS