Aktuelt

PÅ BEGYNNELSEN AV STUDIET: Her er det første kullet på bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bør det opprettes en egen paramedic-autorisasjon?

Det første kullet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) sin bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic uteksamineres til våren.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt uavklart om de får autorisasjon og kan jobbe som ambulansepersonell etter endt utdanning.

Les også: Hva skjer fra Helse- og omsorgsdepartementets side i autorisasjonsspørsmålet?

Fagforbundet er bekymret for de 27 som går på dette kullet, og har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) både i fjor og i år for å få til et møte for å diskutere løsninger. Det ble avholdt et møte i september i fjor.

Søkt om ny autorisasjon som paramedic

Ambulanseforbundet i Delta har valgt å be om en helt ny autorisasjon. 5. juli ble det sendt et brev til HOD hvor de søker om å få opprettet en egen paramedic-autorisasjon for personell som har gjennomført bachelorutdanningen i prehospitalt arbeid.

De ønsker, ifølge brevet, også å inkludere de som har tatt ettårig videreutdanning eller jobber som paramedic i en slik autorisasjon.

Fagforbundet begrunner at de ikke har gjort det samme med at det er mye forvirring om påstanden rundt at det kun er arbeidstakerorganisasjoner som kan søke om opprettelsen av nye autorisasjoner.

– Det finner vi litt snodig, og vi er ikke kjent med at det er slik det foregår, sier Erik Hox, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i OUS.

– Bør drøftes nærmere

Fagforbundet mener partene bør drøfte konsekvensene av en paramedic-autorisasjon mer inngående:

– Fagforbundet ønsker bachelor paramedic-utdanningen velkommen. Behovet for en slik utdanning har kommet med bakgrunn i tjenestens behov for å følge med i den faglige utviklingen.

Autorisasjonsordningen påvirkes ikke av dette. Om vi skal ha en eller to autorisasjoner for ambulansepersonell bør drøftes mellom partene og offentlige myndigheter før en fatter vedtak. Det er konsekvenser i begge retninger når det gjelder dette spørsmålet, sier Herman Albert i Fagforbundet.

Erik Hox, hovedtillitsvalgt i Oslo fra Fagforbundet, nyanserer dette litt:

– Vi ønsker en autorisasjon for disse studentene. Utfordringen er at det ikke finnes noen nasjonal standard for dette studiet. Vi ønsker en egen paramedic-autorisasjon, men den må basere seg på en nasjonal kompetanseplan og ikke noe HiOA har funnet opp selv. Høgskolen i Oslo og Akershus startet litt tidlig. De burde ventet til man var enig om en nasjonal standard, da ville det vært lettere å lage en ny autorisasjon for gruppen. Vi må forte oss sakte slik at vi favner alle. Det vil si at vi bør finne en autorisasjon som både de med bachelor og de med den gamle paramedic-utdanningen kan søke på. I mellomtiden er det viktig at de som tar bachelor nå får kommet ut i arbeid slik at kompetansen deres kan nyttiggjøres. Da kan en autorisasjon som ambulansearbeider fungere godt.

Er det egentlig så viktig med en egen autorisasjon?

Håvard Bolme, tillitsvalgt for ambulansearbeidere i Ambulanseforbundet i Delta i Møre og Romsdal tar det hele med knusende ro.

Han er klar på at Delta hele tiden har kjempet for en bachelor paramedic, men at en helt ny autorisasjon kanskje ikke er så viktig.

– Det med autorisasjon er nødvendig og også en følelsessak, men egentlig sier en autorisasjon bare om du får jobbe i helsevesenet. Vi skulle ønsket at de fikk en ferdig autorisasjon, men lovmessig er det nesten umulig. Man kan ikke gi autorisasjon til noe som ikke eksisterer ennå. Løsningen er å få laget en instruks til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) at disse studentene skal kunne jobbe som ambulansearbeidere. Jeg tror det er mange misforståelser rundt dette, og at hva som står som autorisasjon egentlig er knekkende likegyldig for lønn og andre goder. Delta har sendt brev, men vi er usikre på om det lar seg gjøre å lage en helt ny autorisasjon så enkelt. Vi tror det ordner seg for disse studentene, men vi vet ikke helt hvordan ennå. Delta skjønner at det er viktig for mange å få en egen autorisasjon, og vi jobber for dette. Men det viktigste er å få de nyutdannede i jobb så fort som mulig.

– Bør forbeholdes bachelorstudenter

Stephen Sollid, tidligere fagansvarlig på masterstudiet i Pre-hospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt initiativ til at en gruppe fra de forskjellige høgskolene kan lage en felles nasjonal programplan.

Han er klokkeklar på at en eventuell ny paramedic-autorisasjon bør være forbeholdt de som har bachelorgrad, og ikke de som har ettårig paramedic-utdanning eller tittelen paramedic i tjenesten de jobber i, slik Delta ber om.

– Skal man ha to autorisasjoner må man sørge for at det er en klar forskjell på hva paramedic-gruppen er i stand til å levere. Hvis alle som har paramedic-studier kan få autorisasjonen, da vanner man det ut. I en eventuell ny autorisasjon bør vurderingskompetanse inn, og det bør være en større bredde, ikke bare blålys. De bør kunne gjøre forskjellig akuttmedisin utenfor sykehus, som å jobbe i kommunehelsetjenesten. Community- paramedic-begrepet er viktig her.

– Må bli en nasjonal utdanning først

Olav Østebø, nestleder i faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har en avventende holdning til en eventuell paramedic-autorisasjon.

– Ære være Høgskolen i Oslo og Akershus for at de har startet opp dette studiet, men jeg tror at utdanningen må bli en nasjonal utdanning før den eventuelt kan få en egen autorisasjon i tilknytning til seg. Jeg er usikker på hva som er den beste løsningen nå, men dette må uansett ses i et langsiktig nasjonalt perspektiv.

Han var selv med rundt spenningen om ambulansearbeidere ville få en egen autorisasjon når denne utdanningen ble startet opp på midten av 90-tallet. Ifølge Østebø må man først etablere en ny utdanning. Deretter er det mange kriterier på om denne utdanningen er så forskjellig fra andre at den krever en egen autorisasjon. Når det gjaldt ambulansefaget kunne man hake av på såpass mange kriterier at myndighetene vurderte at det var behov for en egen autorisasjon.

– Man må først etablere utdanningen. Deretter må man vurdere om det trengs en egen autorisasjon. Dette er ikke bare enkelt.

Utenlandske ekvivalenter

Bjørn Bjelland, beredskapsleder i Prehospital klinikk på Oslo universitetssykehus (OUS), var en av initiativtakerne til bachelorutdanningen på HiOA.

Han forteller at avgjørelsen om å lage en bachelor paramedic ble internt på Oslo universitetssykehus og forankret videre i Helse Sør-Øst, slik at man blant annet var sikre på at disse studentene kunne få praksisplasser i området. Man ønsket at studiet ble et satsingsområde for OUS sammen med HiOA.

– Dette er et av de mest populære studiene på HiOA, og studiet scorer også svært høyt på studentenes studiebarometer. Det betyr at de som går der er svært fornøyde. Jeg mener at alle som tar en bachelorgrad som paramedic helt klart bør få en egen autorisasjon som paramedic. Kvalitativt ligger studiet på et langt høyere nivå enn dagens grunnutdanning for ambulansearbeidere. Fagbrev som ambulansearbeider er en flott utdanning, men det er basert på en fagplan på et annet utdanningsnivå enn bachelorstudiet. Et bachelorstudie med egen autorisasjon gjør det mulig å samarbeide med andre lands utdanninger og tjenester i Norden og EØS-området, samt internasjonalt. Mange av landene vi velger å sammenligne oss med har etablert bachelorbaserte paramedicutdanninger med tilhørende autorisasjoner, og det er naturlig å følge samme sporet i Norge.

Han forteller at HiOA også er med i gruppen som lager en nasjonal plan for fremtidige bachelor paramedic-studier, og avviser beskyldningen om at HiOAs utdanningsmodell er tilpasset en urban ambulansetjeneste.

– De som tar utdanningen er studenter fra absolutt alle fylker i Norge. Det har vært målet fra dag én. Forhåpentligvis vil flere høgskoler og universiteter snart starte opp tilsvarende utdanninger. Er det noe vi trenger nå – så er det å samles om dette viktige, faglige paradigmeskiftet i norsk ambulanseutdanning!
Når det gjelder spørsmålet om HiOAs bachelor er for mye rettet mot oslotjenestens tankeganger:

– Selvfølgelig er det rom for tilpasninger, og det vil skje en evolusjon i utdanningen. Siden Prehospital klinikk tok initiativet til studiet i sin tid, kan kanskje noe av innholdet være farget av det. Samtidig tar HiOAs utdanning også utgangspunkt i tungt etablerte paramedic-utdanninger fra flere steder i verden med gode faglige plattformer. En pasient er en pasient uansett om de befinner seg urbant eller ruralt. Da gjelder en god og solid grunnkompetanse for å sikre gode seleksjonsferdigheter. Dette er en utdanning som fortjener en egen autorisasjon og som også har ekvivalenter internasjonalt. Dette er kompetanse som vil bli ettertraktet og nødvendig i lokalsamfunn rundt om i landet når helsefunksjoner i Norge sentraliseres ytterligere.

Fikk avslag

Så lenge det har vært en ettårig videreutdanning for ambulansearbeidere har det ikke vært så aktuelt med en egen yrkesautorisasjon for paramedics, men nå ønsker høgskolen dette. De har studenter på bacheloren som allerede har autorisasjon som ambulansearbeidere. Hva skal de med tre år til om de får den samme autorisasjonen etterpå?

– Det er lettere å ta stilling til en ny yrkeskategori når det er en bachelor, fordi det er tydelig at det gir mer formal kompetanse, sier Kristin Nordseth, fakultetsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun tilføyer at de er veldig opptatt av autorisasjonssaken.

– Tidligere har vi sendt et brev til Helsedirektoratet hvor vi har bedt om at de framtidige uteksaminerte får autorisasjon, men vi fikk avslag på dette.

Hun forteller at det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter vedtak om nye høgskolegrupper i helsesektoren skal få autorisasjon.

Dilemma

Nordseth innrømmer at det har blitt et dilemma at de startet opp på denne måten.

– Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) sa tindrende klart i fra at de ikke kunne ta stilling til autorisasjon før vi hadde en ny yrkesgruppe, forteller Trine Staff, førsteamanuensis på høgskolen. – Det var en catch 22 da vi startet opp. Vi kunne valgt å ikke gjøre det, men valgte heller å satse. Vi hadde ikke kommet noe videre i prehospital utdanning om vi ikke hadde gjort det.

Flere høgskoler har begynt å planlegge oppstart av en bachelor paramedic. Da bør autorisasjonsspørsmålet være løst. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som nå har tidligere SAFH, altså autorisasjonskontoret som en av sine avdelinger, sitter på nøkkelen.

Les mer om hva Helse- og omsorgsdepartementet svarer på en henvendelse fra Ambulanseforum her

Powered by Labrador CMS