ambulansebåt

– Stabiliseringen merkes godt for pasientene, forteller Kim Gøran Pedersen, her flankert av Terje Tønnesen og Svend Heier fra utvikleren StableCare.

Båren er gyrostabilisbert og kan gi mindre behov for medikamenter

Bølger og vind til tross, om bord på MS Thea Jensen fanger en gyrostabilisbert pasientbåre opp nesten alt av rullingen på Lopphavet.

Publisert Sist oppdatert

Den gyrostabilisberte pasientbåren skal fange opp så mye som 95 prosent av bevegelsene. Det hjelper mye når det blåser storm på Lopphavet og Ambulansebåten banker seg fram i bølgene. For inne i sykelugaren merker pasienten nesten ingenting med denne nye teknologien. Den er utviklet av StableCare i Arendal. Den norske leverandøren ser for seg flere muligheter enn båt. Pasientbåren kan redusere ubehagelige bevegelser under kjøring. Den vil da også ifølge produsenten sørge for at bremsing og akselerasjon gir mindre påkjenning for pasienten. Utgangspunktet for denne teknologien er det samme som søsterselskapet Stable tidligere har brukt på til stabiliserte senger og biljardbord på skip.

Ambulansebåten «Thea Jensen». Foto: Malene-Nicolaysen.

Mer behagelig transport

Denne uken ble den stabiliserte pasientbåren demonstrert om bord i ambulansebåten «Thea Jensen». Båten eies av Loppa legeskyssbåter AS, og går i tjeneste for Finnmarkssykehuset. Basen er i Øksfjord, og havområdene utenfor kan være ganske så utfordrende, ikke minst under pasienttransport. Slingring til havs kan være tøft for pasientene, både når det kommer til smerte og sjøsyke.

Båren i ambulanseåten. Foto: Finnmarkssykehuset.

Ambulansearbeider Kim Gøran Pedersen forteller at bruken av kvalmestillende medikamenter har gått merkbart ned. Da pasientbåren ble demonstrert med utvikleren til stede tirsdag denne uken, kunne han fortelle at løpet av tre skift så langt, har de ikke brukt kvalmestillende.

I tillegg kan Pedersen fortelle at bruken av smertestindring heller ikke er i like stor grad som tidligere, da det nå er mer skånsomme og rolige bevegelser. I tillegg gir båren større kapasitet. Det er nå også mulig å transportere pasienter med nakke- og ryggproblematikk i større grad, i situasjoner der dette tidligere har vært krevende på grunn av værmessige utfordringer. I Finnmark er brukes Lucas (automatisk hjertekompresjon), og det fortelles at den stabiliserte båren også gjør det mulig å bruke denne under transport. Den gyrostabiliserte båren kan brukes med eksisterende bårer, som med Striker og et standard bårebrett, om bord i ambulansebåten.

Den gyrostabiliserte båren er utviklet i Arendal. Foto: StableCare.

– Pulsen går ned

Administrerende direktør Svend Heier forteller til Ambulanseforum at StableCare har en tilsvarende prototype for ambulansebiler. Prototypen her er testet ut med en utgått ambulanse i samarbeid med Kristiansand sykehus.

Illustrasjonen fra StableCare viser hvordan båren virker når ambulansen akselererer. Illustrasjon: StableCare.

– Tilbakemeldingene her er også gode. Pulsen til pasientene som transporterer med den gyrostabiliserte båren har vist seg å være lavere enn for de som transporteres uten, sier Heier. Men han er realistisk optimist.

– Det er behov for mer testing før kommersialisering av denne gyrostabilisberte pasientbåre. Selve testfasen håper vi å være ferdig med i løpet av våren, sier Heier.

– Den aller beste erfaringen fra Finnmark er at det nå kan fraktes flere pasienter når det er dårlig vær, fordi de har den stabiliserte båren. Jeg har også fått høre at grensen for når de sier nei til å transportere med ambulansebåten nå er flyttet. Denne grenseflyttingen er kanskje det mest konkrete vi har opplevd så langt. Når dette er med å gjøre det mulig å frakte flere pasienter, da er vi med og redder liv og har gjort noe riktig, avslutter Heier.

Roser de ansatte

Innovasjons- og teknologisjef Jonas Valle Paulsen i Finnmarkssykehuset har vært fulgt prosessen med pasientbåren siden samarbeidet med StableCare startet høsten 2021.

– Rederiet og våre ansatte på båten har vært utrolig positive og imøtekommende. Det har ikke vært et nei å spore i prosessen med utforming av båren. De ansatte på båten kan ikke roses nok i den jobben de har gjort med å bidra til at dette blir en innovasjon som setter pasienten først, og hever kvaliteten på den jobben vi gjør, sier han på nyhetssiden til Finnmarkssykehuset.

Klinikksjef Trond Carlson mener denne nyutviklingen er viktig for pasientene. Han trekker fram «Thea Jensen» som state of the art.

– Med stabilisert båre blir kvaliteten enda bedre. Det er viktig at vi kan tilby god ivaretakelse og transport også for pasientene ytterst på kysten, sier han.

Powered by Labrador CMS