Rekordmange dør av overdose. Illustrasjonsfoto

Antall overdoser er høyeste på 23 år

Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2023 var 363 narkotikautløste dødsfall. Dette er høyeste antall slike dødsfall siden 2021.

Publisert Sist oppdatert

363 overdosedødsfall er det høyeste antallet dødsfall per år siden 2001, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

I 2023 var det 62 dødsfall som følge av syntetiske opioider som buprenorfin, fentanyl og protonitazen. Dette er det høyeste antallet slike dødsfall noensinne.

– Samtidig er det fortsatt dødsfall som følge av andre opioider, som morfin, kodein, oksykodon og heroin, som også i 2023 er de dominerende dødsårsakene, sier seniorforsker Linn Gjersing ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk. Det var 85 dødsfall som følge av andre opioider og 77 dødsfall som følge av heroin.

Vestland og Rogaland topper statistikken

Flest narkotikautløste dødsfall var det i Vestland og Rogaland, med henholdsvis 9,1 og 8,5 per 100 000 innbyggere. FHI skriver at det var 58 dødsfall i Vestland i 2023, det høyeste antallet dødsfall i dette fylket siden Dødsårsaksregisteret begynte å bruke ICD-10 som kodeverk for dødsårsaker i 1996.I 2023 var den aldersstandardiserte raten for overdosedødsfall i Norge 6,6 per 100.000 innbyggere. Raten har variert rundt et gjennomsnitt på 5,5 per 100 000 siden 2013.

inn Gjersing sier at årsakene til disse dødsfallene er sammensatte.

– Det har vært satt inn en rekke tiltak i forbindelse med den nasjonale overdosestrategien som ble lansert i 2014. Den gangen var det heroin som var det rusmiddelet flest døde av. Siden 2016 har andre opioider vært den største dødsårsaken. I tillegg har det vært en markant økning i antallet dødsfall som følge av syntetiske opioider. Dette kan bety at tiltakene som var effektive og relevante da de ble lansert i 2014, ikke lenger er like relevante, sier Gjersing.

Kjønn, alder og utdanning

Blant opioide-dødsfallene er det flere kvinner, flere eldre, noe høyere utdanningsnivå og noe høyere formue, og personer som ikke har vært i rusbehandling siste år, sammenlignet med heroin-dødsfall. Opioidegruppen nås ikke gjennom de tradisjonelle overdoseforebyggende tiltakene. I tillegg tyder økningen i dødsfall som følge av syntetiske opioider på en økt tilgjengelighet av disse opioidene i 2023.

– Dette kan bety at det rusmiddelet eller legemidlet som hyppigst førte til overdosedødsfall i 2023, ikke nødvendigvis vil være det som fører til flest dødsfall i 2024. Utfordringen for de som arbeider med forebygging av disse dødsfallene er å være i forkant av disse endringene, sier fortsetter Gjersing.

Trenden for overdosedødsfall har vært økende siden 2013. Gjersing sier at dette samsvarer med det vi ser internasjonalt. Både Nord-Amerika og en del europeiske land, som England, Wales og Skottland, har hatt en økning i slike dødsfall. Selv om Norge har et relativt høyt antall narkotikautløste dødsfall, er ikke antallet like høyt som land som USA og Skottland.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andre opioider22 %25 %24 %35 %24 %28 %31 %30 %26 %27 %23 %
Heroin28 %34 %35 %27 %20 %23 %20 %23 %22 %22 %21 %
Syntetiske opioider8 %12 %12 %11 %18 %17 %18 %15 %18 %15 %17 %
Metadon20 %16 %10 %13 %22 %13 %14 %14 %17 %19 %15 %
Avhengighet10 %6 %11 %7 %7 %9 %7 %8 %6 %9 %12 %
Sentralstimulerende midler7 %6 %6 %5 %7 %8 %8 %10 %9 %7 %7 %
Andre og uspesifiserte stoffer4 %2 %2 %1 %3 %2 %2 %2 %

Kilde: FHI

Økning i selvmord

FHI har også nylig publisert hva som er de hyppigste dødsårsakene i Norge. Kreft er hyppigste dødsårsak, og det er ortsatt nedgang i hjerte- og kardødeligheten. FHI skriver at det er registrert 693 selvmord i 2023. Dette er 70 flere enn prat før, og vi må tilbake til 1988 da det ble registrert flere selvmord.

– Det høye antallet i 2023 føyer seg inn i en trend som begynte før pandemien med økende selvmordstall, påpeker overlege Marianne Strøm ved Dødsårsaksregisteret, FHI.

FHI skriver også at antall døde av hjerneslag og hjerneblødning har aldri vært lavere. Og antal døde av akutt hjerteinfarkt er det laveste noensinne. Det ser også ut til at den store økningen i dødelighet på grunn av demens de siste tiårene flater ut.

Powered by Labrador CMS