Aktuelt

Ambulansetjenesten sitt smittevernutstyr for dråpesmitte.

Ambulansepersonell i Norge med hyppigst koronasmitte blant helsepersonell

Ambulansepersonell og sykehjemsansatte har vært mest utsatt for smitte så langt i koronapandemien.

Publisert Sist oppdatert

Ambulansepersonell var yrkesgruppen som hyppigst ble smittet med covid-19 i Norge i 2020. Psykologer sjeldnest.

Det viser en ny studie fra Folkehelsesinstituttet, som er publisert i en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I FHI sitt beredskapsregister over helsepersonell står 382 332 som ansatt i norsk helsevesen. 5203 er registrert som ambulansepersonell.

Her har 95 blitt smittet.

Det gir en forekomst på 1,83 prosent. Bare sykehjemspersonell ligger høyere med en forekomst på 1,86 prosent. Her har 1534 av 82 776 sykehjemsarbeidere blitt registrert med covid-19-smitte.

Derfor har Ambulanseforum kartlagt hvor mange i ambulansetjenesten som har blitt vaksinert:

Til sammen har 5763 helsepersonell i Norge fått påvist koronasmitte i løpet av pandemiperioden så langt, 1,48 prosent.

  • Ambulansearbeiderne ligger på topp med 1,83 prosent smitte.
  • Psykologer ligger nederst med 0,8 prosent smitte.
  • Sykepleiere og leger har et smittetall på henholdsvis 1,66 prosent og 1,56 prosent.

– Relativt sett så er dette lave tall på antall smittede i helsetjenesten, sammenlignet med utenlandske studier, sier Mari Molvik, som er lege i spesialisering (LIS) i samfunnsmedisin og forsker ved Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin som også omtaler studien.

Forekomsten i den generell befolkning mellom 20 og 69 år er 1,11 prosent.

FHI kan ikke konkludere om helsepersonellet har blitt smittet på jobb eller andre steder.

– Vi ser hvordan smitten er fordelt, men vi kan ikke si noe om hvor smitten har skjedd. Dette er kun deskriptive data for yrkesgruppene vi har valgt ut, sier Molvik.

Dataene i artikkelen er hentet fra det nye registeret BeredtC19, som samler informasjon fra flere registre.

Les mer om saken hos Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS