Ambulanse

– Ambulansenes Rolls Royce er her

Publisert Sist oppdatert

Etter to års prosjektarbeid har noen svenske ambulansearbeidere kommet fram til det de mener kan bli en ny prototype. Ambulansen blir sikrere på flere måter, både for pasienter og personell, og arbeidsmiljøet forbedres adskillig, ifølge Dalarnas Tidningar.
– Det her kan bli veiledende for resten av Sverige, sier prosjektleder Jan Norman.
I den nye bilen kan man sitte fastspent på hver sin side av pasienten, og man bruker fem-ti miutter på å laste inn en intensivpasient i sekundærtransport mellom sykehus, sammenlignet med 30 minutter i dag.
– Nå kan to personer sitte fastspent på hver sin side av pasienten, og vi har mer utstyr i taket slik at vi kommer lettere til og kan jobbe samtidig som vi kjører, sier Jan Norman.
Dermed forbedres pasientbehandlingen under ambulansetransport.
– Man kan gjøre en optimal innsats når man har tilgang til pasienten fra begge sider, sier Folke Dahlberg fra Mora.
Ambulanser i Sverige finnes i en stor og en liten modell. Hittil har det ikke vært en nasjonal standard, det er opptil hvert landsting å bestemme hvordan ambulansene skal utformes. I Dalarna har en prosjektgruppe jobbet i to år med å finne fram til «ambulansenes Rolls Royce» - selv om bilmerket er Chevrolet.
– Vi har tatt godbitene fra andre landsting og ulike bilbyggere. Vi har også samlet inn synspunkter fra alle som berøres, som for eksempel anestesipersonell og smittevernsykepleier, forklarer Hans Lindfeldt fra ambulansetjenesten i Borlänge.
De store ambulansene byttes ut med cirka 15 års mellomrom. Imellom dette byttes chassisen to ganger, og man gjør diverse oppgraderinger i selve ambulanserommet. Ved siste bytte fikk prosjektgruppen i oppdrag å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet.
To ambulanser er nylig tatt i bruk i Borlänge. Ytterligere minst fem ambulanser av den nye typen skal etter hvert innfases i Borlänge, Falun, Mora och Leksand.
De nye ambulansene koster cirka 2,2 millioner i nyinnkjøp, noe prosjektgruppen mener er høyst 200.000 dyrere enn om man hadde kjøpt en grunnmodell, men med betydelig høyere verdi for personell og pasienter.
Om et par uker skal Dalarnas nye ambulanse vises fram på en messe for ambulansepersonell og leverandører i Uddevalla.
Les mer og se bilde i Dalarnas Tidninger

Powered by Labrador CMS