Hopp til hovedinnhold
Tromsø. Foto: Svein-Magne Tunli


Tromsø: Samarbeid om felles nød- og beredskapssentral

Tromsø kommune (110), Troms politidistrikt (112) og UNN (113) vurderer å samlokalisere et arktisk nød- og beredskapssenter.

Det er justis- og beredskapsdepartementet som har pålagt brann og politi å samlokalisere sine nødsentraler regionalt. Dette skriver Tromsø Kommune på sine nettsider.

I oppdraget ligger også å vurdere om Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 113 (AMK) skal samlokaliseres, dersom det er regional enighet om dette. Det innebærer ikke felles nødnummer.

Vi står overfor et nytt risikobilde med klimaendringer, sammensatte trusler og nye krisescenarier.

Det er også behov for å integrere Svalbard i en helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Sammen ønsker vi å utforske mulighetene for å forebygge og håndtere nye trusler og kriser.

Gjennom samarbeidet har vi sett behov for og potensial i at vi sammen tenker større og mer helhetlig om samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi avslutter nå idefasen og legger fram en rapport som viser muligheter og utfordringer ved samlokalisering.

Rapporten skal behandles i de styrende organer hos samarbeidspartnerne. UNN-styret behandler saken 15. mars, Tromsø kommune behandler saken i formannskapet 21. mars og i kommunestyret 29. mars.