Nødmeldetjeneste

Nødnummer 110 er øremerket til eCall

Publisert Sist oppdatert

I øvrige deler av Europa vil nødnummer 112 i stor grad bli benyttet til eCall. I Norge har regjerningen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall, melder Norsk bilbransjeforbund.
Ved en kollisjon eller utforkjøring vil en bil utstyrt med eCall automatisk ringe opp nærmeste nødsentral, uavhengig av om fører og passasjerer er i stand til å snakke.
I tillegg til den automatiske taleforbindelsen som opprettes mellom kjøretøyet og nødsentralen, overfører bilen også automatisk et datasett med opplysninger om ulykken. Disse dataene inkluderer eksempelvis tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet.
ECall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet eller av personer som bevitner ulykken.
På europeisk nivå er det forventet at eCall vil bidra til omfattende reduksjon i antall trafikkdrepte og hardt skadde. Det forventes også at responstiden reduseres betydelig i både tettbebygde områder og i landlige områder.
Allerede for et par år siden bestemte Europaparlamentet at eCall skulle bli en europeisk standard og at bilene måtte utstyres med nødvendig teknologi. I praksis betyr dette at alle europeiske biler skal være utstyrt med eCall-teknologi fra april 2018.
Les hele saken hos Norsk bilbransjeforbund

Powered by Labrador CMS