Konferanse

Edvin Schei, professor og samfunnsmedisiner og Trond Viggo Torgersen åpner Ambulanseforum 2018.

Velkommen på Ambulanseforum 2018

Publisert Sist oppdatert

Da er årets fagkonferanse i gang om siste som rører seg innen prehospital akuttmedisin. Dere som tar fly: Ta shuttlebuss 22 til Thon Hotel Oslo Airport, som IKKE må forveksles med Thon Gardermoen!

Dato: Tirsdag 25. – onsdag 26. september
Tid: 09.00–16.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Program i PDF (oppdatert 23.09)

Program

Fellesåpning:

Lytt!Fem F-er i pasientkontakt
Trond Viggo Torgersen, lege, artist og tv-personlighet og Edvin Schei, professor i samfunnsmedisin og lege

Workshops og Møt eksperten tirsdag

  • Nye traumekriterier: Hvorfor gjøre en god og fokusert traumeundersøkelse prehospitalt?
  • Hverdagstraumer - sår og bløtdelsskader
  • Fødsel og forløsning – praktisk trening
  • Diagnostikk av hjerneslag i prehospital tjeneste - klinisk undersøkelse, CT og biomarkører i blod
  • Optimal luftvei – maske-bag – også ved traumesideleie og overdoser

Workshops og Møt eksperten onsdag

  • EKG-tolkning i prehospitalt miljø
  • Fødsel og forløsning – håndtering ved komplikasjoner
  • Smittevern og kuvøse
  • Mobbing og seksuell trakassering – hvordan skal det håndteres?

Foredrag tirsdag

Akuttmedisinske nyheter

Hvordan håndterer vi hjerneslag i prehospital tjeneste –hva er mulighetene for fremtiden?
Maren Ranhoff Hov, PhD, LIS-lege nevrologi
Hva kan Giftinformasjonen gjøre for AMK og ambulansepersonell på jobb?
Hva er forgiftnings-«trendene» nasjonalt og internasjonalt?

Espen Rønning, rådgiver Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet
Ultralyd ved hjerteinfarkt i ambulansen
Tom Helge V. Tollefsrud, opplæringsleder Sørlandet sykehus HF
Intranasal nalokson - NINA-1-studien
Arne Skulberg, anestesilege og forsker Oslo universitetssykehus

Traumenytt

Nasjonalt traumeregister – data inn fra hele behandlingskjeden
Elisabeth Jeppesen, leder av Nasjonalt traumeregister
Undertriage av traumer og nye traumekriterier
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator St. Olavs Hospital
Prosedyren for stabilisering av ryggsøylen - er den til nytte og i bruk?
Nina Thorvaldsen, paramedic OUS, masterstudent Prehospital Critical Care, Universitetet i Stavanger

Utstillerworkshops tirsdag

MobiMed Prehospital Elektronisk Pasientjournal (EPJ) i praksis
– Hva er allerede tilgjengelig og hva skjer på kort og lang sikt?

Richard Andersson fra Kronobergs Ambulansorganisasjon
Workshop av Ortivus tirsdag 25. kl 09.00–09.30
TransMobile og Telium Pandora-systemet
Workshop ved Locus tirsdag 25. kl 09.40–10.10
Hvordan sikre optimal HLR under transport med LUCAS?
Sikre og effektive brystkompresjoner under transport med LUCAS brystkompresjonssystem
Workshop av Stryker tirsdag 25. kl. 10.20–10.50
Ny behandling av traumesmerter. Penthrox® - introduksjon og praktisk bruk
Workshop av Mundipharma samtidig med de øvrige workshopene
NB! I henhold til gjeldende regelverk er Mundipharmas sesjon tilgjengelig kun for offentlig godkjente sykepleiere, leger og farmasøyter.

Foredrag onsdag

Rett fra levra om seksuell trakassering – hvordan forebygge og hvordan håndtere konkrete saker?
Claus Jervell, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fremtidens ambulansedroner - frakter pasienter i lufta
Mohammad Derawi, professor i smartteknologi ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU Gjøvik

Operative nyheter

Redningshåndboka er her – samhandling når ulykken skjer
Jon Halvorsen, prosjektkoordinator Håndbok for redningstjenesten og organisasjonssjef i
Norsk Folkehjelp
Hvilke kompetansekrav skal stilles til innsatsleder helse? Hvordan skal det organiseres? Skal RHF-ene stille felles kompetansekrav tilinnsatsledere? Hva bør kravene være?
Tore Paulsen, fagrådgiver ambulansetjenesten Helse Møre og Romsdal
Se til Midt-Norge: Helsevaktbilen på Røros
Bernt Kristiansen, områdeleder ambulansetjenesten, St. Olavs Hospital og Per Christian Juvkam, medisinsk fagsjef Fellefunksjonen Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge

Pasientsikkerhet og kommunikasjon

Pasientsikkerhetsstudie: Oppmøteprosjektet St. Olavs Hospital
Karin Bakkelund, fagavdelingen St. Olavs Hospital
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7
Anne Grete Skjellanger, sekretariatsleder I trygge hender 24/7, pasientsikkerhetprogrammet, Helsedirektoratet
CRM - profesjonelt teamarbeid – i ambulansetjenesten
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

Akuttmedisinsk forskning

Hva er best: IGel versus larynxtube ved hjertestans
Maja Lønvik, medisinstudent NTNU
Den geriatriske pasienten og screening
Michael Nemopuceno og Joachim Studsrud, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitet
Hvordan bør ambulansepersonell måletemperatur ved mistanke om hypotermi?
Fredrik Bertheussen og Mathias V. Vestly, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitet
Smertelindring av barn prehospitalt
Maria Møgster, Sigrid Beate Jakobsen og Maiken Angell-Hansen, bacheloroppgave OsloMet - storbyuniversitet

Akuttmedisinsk nytt

Innsikt i prehospital behandling – closed loop dokumentasjon
Eivinn Skjærseth, luftambulanse- og anestesilege St. Olavs Hospital
Erfaringer med antibiotikabehandling i UNNs ambulansetjeneste
Ståle Bratland, seksjonsleder ambulansetjenesten Universitetssykehuset i Nord-Norge
Hjertestarterregisteret - hvordan fungerer det?
Siw Lilly Osmundsen, leder for hjertestarterregisteret, Nakos
Hjertestansregisteret – hvordan ligger ambulansetjenestene an?
Ingvild Tjelmeland, leder for hjertestansregisteret, Nakos

Ustillerworkshop onsdag

Penthrox®- in trauma pain management. Clinical experience
av Sami Länkimäki Chief Physician South Ostrobothnia Hospital District, Emergency center, Finland.
Møt eksperten av Mundipharma kl. 10.30–11.25
NB! I henhold til gjeldende regelverk er denne sesjonen tilgjengelig kun for offentlig godkjente sykepleiere, leger og farmasøyter.
Programmet er under utarbeidelse. Det vil bli endringer og tilføyelser.

Pris for begge dager: Kr. 3950 inkl. lunsj begge dager
Konferansemiddag: Kr. 650
Dagpakke: Kr. 2300 inkl. lunsj og kaffepauser
Studenter og lærlinger: Kr. 750

Sett av dagene! Velkommen!

Powered by Labrador CMS