Hopp til hovedinnhold
Overdose. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Tall fra studie viser god effekt av nesespray mot overdose

Fire av fem overdosepasienter pustet igjen etter ti minutter, viser de første resultatene fra naloksonstudien.

I Norge dør det mellom 250–270 personer av overdoser hvert år. Dette gjør overdoser til en vanligere dødsårsak enn trafikkulykker.

Ved en overdose puster pasienten langsommere, helt til han blir bevisstløs. Etter hvert får pasienten hjertestans og dør, dersom han ikke får øyeblikkelig hjelp.

Forskere på NTNU har utviklet en nesespray mot overdoser og nå er den første studien om effekten publisert.

– Den viser svært gode resultater, sier Arne Skulberg, postdoktor ved NTNU og anestesilege ved Oslo universitetssykehus til NRK. Han har koordinert forskningsstudien.

Mindre abstinenser

Forskningen viser at 80 prosent av pasientene som fikk nesesprayen etter mistanke om overdose, pustet igjen etter ti minutter.

– Dette er jo et høyt tall, så det er kjempebra, sier Skulberg.

Til sammenligning viste studien at 97 prosent av pasientene som fikk motgift med sprøyte pustet igjen etter ti minutter.

Forskjellen er at slike sprøyter må settes av helsepersonell, mens nesespray kan gis ved såkalt kameratredning.

Skulberg sier at et annet svært interessant funn fra forskningen er at pasienter som fikk motgift med sprøyte fikk mer abstinenser enn de som fikk motgiften med nesespray.

– Dette funnet med abstinenser er kjempeinteressant, og er relevant for hele verden, sier forskeren.

Naloksonstudien


  • Nesesprayen som er testet i studien er utviklet av professor Ola Dale ved NTNU og kom på markedet for 3 år siden.
  • Nesesprayen har virkestoffet Nalokson, som brukes som motgift ved livstruende opiodoverdoser.
  • Studien ble gjennomført i 2018-2020 av ambulansepersonell i Oslo og Trondheim
  • Ved mistanke om overdose ga ambulansepersonell en spray og en sprøyte til pasienten. Studien var designet slik at det var motgift i sprayen og vann i sprøyten halvparten av tilfellene, og motsatt i de resterende tilfellene. Ambulansepersonellet fikk ikke vite hvilke av hjelpemidlene som hadde motgift, og var dermed det man kaller “blinde” i forskningsstudien
  • Dette styrker forskningsresultatene, fordi det tar vekk såkalt tankeforurensing til deltakere, som kan påvirke resultatet.
  • Etiske utfordringer ved studien har vært knyttet til samtykke. Pasientene kunne ikke samtykke til å delta, men fikk mulighet til å avgjøre om dataene som ble registrert kunne brukes i forskningen.

Testet på overdosepasienter

I to år har over 300 ambulansepersonell i Trondheim og Oslo bidratt i studien.

De har sammenlignet effekten av sprayen og sprøyteinjisering med samme virkemiddel.

Det er motgiften Nalokson som gis til personer ved overdoser av heroin, metadon og morfin. Dette har blitt gitt med sprøyter av ambulanse- og helsepersonell i mange år.

Det er første gang nesespray mot overdose har blitt testet på faktiske overdosepasienter.

– Dette er viktig fordi det er kun ved testing på reelle overdosepasienter at man kan se på bivirkninger som abstinenser, sier Skulberg.

Bidrar til raskere motgift

– Dette er kjempeviktige funn. Det er jo snakk om livreddende behandling, sier David Rogne, regionsansvarlig i Midt-Norge for brukerorganisasjonen RIO.

Rogne mener overdose-nesespray er viktig fordi det er brukervennlig og kan bidra til at overdosepasienter får raskere motgift.

Jo lengre tid det tar før en pasient får motgift, jo større er sjansen for å eventuelt få hjerneskader, sier han.

Alternativet til nesespray er å måtte vente på at helsepersonell som kan sette sprøyter kommer til stedet. Nå kan brukerne selv hjelpe hverandre med en gang, sier han.

Regionslederen sier både overdoseteamet, helsepersonell, vektere, politi og en del brukere har allerede med seg overdose-nesesprayer.

– Men det er om å gjøre at alle som kan havne i en slik situasjon får tilgang til og har med seg en nesespray, sier han.