Hopp til hovedinnhold
Inntrøndelag Helse- og beredskapshus. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen/Frilans-Andreassen.no


Ny akuttbil avlaster ambulansetjenesten – mangler finansiering til neste år

Akuttbilen til Inderøy i Trøndelag har vært et prøveprosjekt og et forskningsprosjekt i to år.

I dag er akuttbilen stasjonert i Inderøy på dagtid og ved legevakta i Steinkjer på kvelden. Ved nyttår må ny finansiering være på plass hvis akuttbilen skal bestå. Det skriver Steinkjer24 i en nyhetssak (krever innlogging).

– Det er pengene som rår i dag. Begge kommunene og helseforetaket har et stramt budsjett. Men akuttbilen gagner pasientene, det har vi fått tilbakemeldinger om fra både fornøyde pasienter og pårørende.

– Vi må tenke nytt, det kan også være besparende for kommunene, sier ambulansearbeider Kristoffer Lein Brandtsegg.

Han mener prøveprosjektet med akuttbil har vært en suksess og viser at den har livets rett.

Innført etter kommunesammenslåing

Kommunesammenslåinga av Leksvik og Rissa i 2015 gjorde at Inderøy fikk mindre tilstedeværelse av ambulansen stasjonert i Leksvik, da denne ble overdratt fra Helse Nord-Trøndelag til St. Olavs hospital HF.

Akuttbilen ble dermed innført som et prøveprosjekt i 2021 for å styrke den prehospitale beredskapen i Inderøy kommune.

– I Inderøy har akuttbilen kommet raskt frem til pasienten, startet livreddende førstehjelp og gjort pasienten transportklar til ambulansen kommer, forteller Brandtsegg.

Andre eksempler er pasienter som har fått avklart situasjon etter at akuttbil har konferert med lege – noen har da ikke trengt å forlate hjemmet, mens at andre er fraktet direkte til sykehus med ambulanse.

Akuttbilen er dermed med på å styrke samarbeidet mellom sykehuset og kommunen, forklarer Brandtsegg videre.

– Kommunen kan spare

Nå håper Brandtsegg en finansering kan komme på plass for at akuttbilen kan leve videre.

– Kommunene vil spare innen helse ved at kommunene selv greier å håndtere situasjonen bedre selv i samarbeid med akuttbilen.