Hopp til hovedinnhold
Eldre dame med omsorgsgiver. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.


Mobilt røntgenapparat testes ut på svenske sykehjem

En tur til legevakten for røntgen kan være belastende for den eldre pasienten med mistenkt brudd. Med et mobilt røntgenapparat kan pasienten i stedet for undersøkes på stedet.

Arbeidsmåten testes nå ut på Ekdalagårdens sykehjem i Sverige i samarbeid med Sahlgrenska universitetssykehus, skriver Härryda Kommune i en nyhetsmelding.

Fallskader blant eldre er vanlig og ofte trenger pasienten et røntgenbilde via legevakten for å vurdere omfanget av skaden.

Med et mobilt røntgenapparat kan undersøkelsen utføres på sykehjemmet.

I stedet for å frakte personen med ambulanse til legevakt eller sykehus, kan helsepersonell gjøre røntgenundersøkelsen på stedet.

Bildene blir vurdert i sanntid av en lege, og hvis det er et brudd, kan personen gå direkte til en avdeling uten å gå via røntgenavdelingen.

Hvis det viser seg at pasienten ikke trenger videre oppfølging på sykehus, har vi spart ham et unødvendig sykehusbesøk, med alt det innebærer, sier Lars-Göran Lind, enhetsleder for sykepleieenheten i Härryda kommune.

En stor gevinst for hele organisasjonen

Når en pasient blir sendt til et sykehus for å ta et røntgenbilde, kan opptil 20 personer, alt fra ambulansepersonell til sykepleiere og portører, være involvert.

Det er altså store gevinster med denne nye måten å jobbe på, ikke bare for den enkelte, men for hele organisasjonen, sier Lars-Göran Lind.

Prosjektet vil bli evaluert fortløpende. Hvis det viser seg bra, kan mobile røntgenapparater innføres på alle sykehjem, men også i andre helsetjenester som hjemmetjenesten i fremtiden.