Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Etterlyser bedre opplæring i håndtering av truende atferd hos pasienter

«Morten» ble skremt etter en voldsepisode i ambulansetjenesten. Nå etterlyser han opplæring for å kunne håndtere truende atferd fra pasienter.

– Jeg har nok vært heldig, for jeg er ikke en som har vært oppe i flest slike episoder.

«Morten» forteller om vold og trusler mot han selv og hans kollegaer i ambulansetjenesten.

Selv om han anser seg selv som heldig, kan han fortelle om en episode som kunne gått galt.

En pasient trengte hjelp, og ambulansepersonellet fraktet pasienten til undersøkelser på Stavanger universitetssjukehus.

– Jeg tenkte at det ikke ville bli noe problem, men det snudde veldig kjapt. Vedkommende bestemte seg for å forsøke å stikke meg med en skarp gjenstand. Jeg måtte sette meg på vedkommende for å få kontroll på situasjonen, og vi måtte vente på politiassistanse.

Dette forteller «Morten» i et intervju til NRK. Hans identitet er skjermet i denne saken.

– Hensikten var å drepe

Det registreres stadig hendelser om vold og trusler mot ambulansepersonell over hele landet. Bare i Oslo-området er det meldt inn over 100 hendelser så langt i år.

Ved Helse Møre og Romsdal har de registrert 61 hendelser hittil i år.

I september i år forsøkte en svært utagerende mann å ta seg inn på ambulansesentralen i Egersund.

– Hensikten til mannen var å drepe, noe han sa også. Denne hendelsen trigget meg, sier «Morten».

Det var Dalane Tidende som omtalte hendelsen i Egersund.

«Morten» har selv vært ambulansearbeider i to år, og etterlyser nå bedre kursing til å håndtere utagerende og voldelige pasienter.

Etterlyser opplæring

«Morten» tok yrkesrettet utdanning for å bli ambulansearbeider. Han forteller at han gjennom utdannelsen har fått noe opplæring rundt håndtering av utagerende pasienter. Selv mener han at det ikke er tilstrekkelig.

– Vi burde hatt kurs gjennom jobben innen nettopp dette, hvordan man skal opptre når pasientene plutselig utagerer, hva man kan si og ikke si for å få roet situasjonen, hva man bør være obs på. Ikke minst hvordan man skal forsvare seg selv overfor noen som ønsker å skade oss.

Ola Yttre er leder i Ambulanseforbundet i Delta og er enig med «Morten».

– Det er helt klart for lite fokus på håndtering av voldsepisoder mot ambulansepersonell. Alle skal gjennom en plivo-øvelse en gang i året, men det er nesten ikke øvelser i det hele tatt. Det er en forutsetning i møte med livstruende situasjoner, sier Yttre.

Han får stadig flere tilbakemeldinger fra medlemmer over hele landet.

Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er for lite fokus på slike situasjoner. Vi får også tilbakemeldinger fra elever og studenter. Det er stor frustrasjon blant ambulansepersonell i hele landet.

Yttre sier ambulanseforbundet i lang tid har vært bekymret for manglende kompetanse i møte med voldelige personer.

– Det kan få katastrofale og fatale følger for medlemmer som møter personer som er i psykisk ubalanse.

Varslet stortingsmelding

Yttre i Ambulanseforbundet mener Helse- og omsorgsdepartementet nå må ta tak i situasjonen.

– Vi må få gjennomført systematisk og god trening, slik at våre medlemmer kan møte hverdagen på en så trygg måte som de kan få det. Jeg håper også dette blir satt mer fokus på i utdannelsesløpet.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og statssekretær Karl Kristian Bekeng skriver blant annet følgende i en e-post:

– Vi tar ambulansepersonellets opplevelse av utrygghet på jobb på det største alvor. Derfor har vi også varslet en stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester.

Den vil adressere standarden for innholdet i ambulansetjenesten, opplæring og kompetanse.

– Det verste som kan skje

Lena Heimvik er klinikksjef for prehospital klinikk ved Stavanger universitetssjukehus. Hun sier vold og trusler er et kjent risikoområde.

Det er også et satsingsområde for det regionale helseforetaket.

– Det verste som kan skje for oss er at folk blir skadet på jobb, og jeg får vondt i magen som leder når sånne ting skjer, sier Heimvik.

Hun sier klinikken har et stort fokus på vold og trusler.

– Vi har nulltoleranse for det. Vold og trusler mot ansatte sees alvorlig på og anmeldes til politiet.