Hopp til hovedinnhold
HJEMMEVAKT: Snøbørsting av ambulanse. Vinteren er lang i Finnmark, og ikke alle har en garasje bilen kan stå i når den er hjemme. Foto: Alf Ove Hansen
Hjemmevakt i Finnmark. Bildet er tatt fra en annen sak. Foto: Alf Ove Hansen


Ambulansearbeidere mener de jobber under ulovlige forhold: – Ville ikke følt meg trygg som pasient

Slik som turnusordningen hos ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset er i dag, mener verneombudet at det går utover sikkerheten til personellet og aller viktigst pasientene.

Det er et år siden Finnmarkssykehuset sa opp særavtalen som lot ambulansepersonellet gå i turnusordningen med hjemmevakter.

– Nå har fagforbundet gått med på å videreføre den, til tross for at flere stasjoner ved Finnmarkssykehuset ikke har ønsket det, sier Gro-Anita Olsen Sætrum, verneombud ved ambulansetjenesten i Alta til NRK.

Dermed vil den gamle turnusordningen fortsette som tidligere.

Hovedverneombudet Ole Anthoni Hætta mener Finnmarkssykehuset burde ha de samme turnusordningene som resten av Helse Nord.

– Dette er en forskjellsbehandling som vi ikke liker selvfølgelig, understreker han.

Han mistenker at avgjørelsen om å beholde den gamle turnusordningen er økonomisk motivert.

– Mine kollegaer sliter med kjente sykdommer som følger med hjemmevaktordningen og turnusarbeid. Det går utover den psykiske helsen til ambulansepersonellet.

Ville ikke følt seg trygg som pasient

Hos ambulansetjenesten i Alta har noen ansatte valgt å slutte på grunn av turnusordningen. Det har også ført til at flere har permittert seg på grunn av belastningen.

Olsen Sætrum forteller om en ordning der de ansatte får lite søvn og utfordrende vakter, når det egentlig er meningen at de skal hvile.

 Hadde jeg vært pasient i Alta så hadde jeg ikke nødvendigvis alltid følt meg så trygg.

Ambulansepersonellet skal egentlig ha åtte timer sammenhengende hvile i den tiden de er på hjemmevakt. Dette har de ikke mulighet til i dag.

– I gjennomsnitt kjører vi én gang hver passive tid per bil.

Hun forteller at det kan få fatale konsekvenser dersom man er trøtt når man skal være på plass for å redde liv.

– Dette er ikke lovlig. Det går utover sikkerheten vår, og sikkerheten til pasientene.

Gammeldags og uforsvarlig

Olsen Sætrum ser det å ha ansatte på aktivitetsvakter som den eneste riktige løsningen på turnusordningen.

– Hjemmevakter er gammeldags og uforsvarlig.

Arbeidstilsynet har bedt Finnmarkssykehuset se over ordningen og avgjøre hvorvidt den er forsvarlig.

– Hvis det viser seg sånn at Finnmarkssykehuset mener det er forsvarlig, kan arbeidstilsynet komme til en annen konklusjon. Det vil de nok mest sannsynlig gjøre, sier hovedverneombudet Hætta.

Forstår frustrasjonen

Leder for fagforbundets kompetansesenter i Troms og Finnmark, Linda Wangen Salemonsen, forteller at ambulansemedarbeiderne i Alta har stått i en langvarig situasjon.

– Vi har ikke gått bak ryggen på medlemmene, men vi har full forståelse for at de er frustrert.

Da fagforbundet og Finnmarkssykehuset ikke kom til enighet etter flere forhandlinger ble den gamle avtalen videreført.

– Man trenger tid for å finne ut hvordan man skal løse de problemene som er med arbeidstiden i ambulansetjenesten, sier Wangen Salemonsen.

Fagforbundet jobber videre med å finne en avtale som fungerer for begge parter. De har ikke satt noen tidsramme for når løsningen må være på plass.

Finnmarkssykehuset hadde ikke anledning til å stille til intervju i saken, men svarer NRK i en e-post.

– Dagens avtale ble forlenget for å få avvikle ferien, samtidig som vi fortsatt jobber med å se på turnuser og er i dialog med de ansatte, skriver Finnmarkssykehusets konstituerte klinikksjef for prehospitale tjenester, Gørild Strømme Svendsen.