Pasient får hjelp av ambulansearbeider
Analysen til Sykehuset Telemark og Skien kommune etter at pasient med brystsmerter døde har resultert i flere forbedringstiltak som skal for å unngå at samme feil skjer igjen.

Skal samarbeide om tiltak etter alvorlig hendelse

Sykehuset Telemark og Skien kommune har gjennomført en felles hendelsesanalyse i en alvorlig sak der en pasient døde

Publisert Sist oppdatert

En tidligere frisk pasient som opplevde brystsmerter i seks timer. På nyhetssidene til Syheuset Telmark, skriver de at legevakten deretter kontaktet AMK for å rekvirere ambulanse. Da ambulansen ankomm stedet ble det, i samråd med legevakt, vurdert at pasienten ikke skulle tas med til sykehus. Neste dag bl pasienten funnet død i hjemmet.

Les også: KI-forsker: – Det er nå vi som er helsepersonell må på banen

– Dette er en svært trist hendelse som vi tar på dypeste alvor, sier Ellen Sofie Øvrum, kommunalsjef Helse og velferd i Skien kommune.

Analysen etter hendelsen har resultert i flere forbedringstiltak som skal for å unngå at samme feil skjer igjen. Nå skal Sykehuset Telemark og Skien kommune samarbeider om tiltak etter hendelsen.Det er første gang vi gjennomfører en hendelsesanalyse med Skien kommune med felles mandat og felles analyseteam. I en slik sak er det flere involverte instanser som samarbeider om pasienten. I hendelsesanalysen er det gjort en grundig gjennomgang av hele pasientforløpet på tvers av de i involverte virksomhetene. Målet er å bedre pasientbehandlingen i hele forløpet fra hjem til sykehuset, og hjem igjen, sier Halfrid Waage, fagdirektør ved Sykehuset Telemark.

KRONIKK: Er tiden kommet for nasjonal utsjekk og nasjonale fagdager?

– Pasientoverganger innad i virksomheter og mellom tjenestenivåer er sårbare punkt i alle pasientforløp. De utgjør et risikoområde for pasientsikkerheten. Det at vi nå jobber sammen på tvers av virksomhetene for å finne risikoområder og felles tiltak for å bedre pasientovergangene, gir oss store muligheter til å planlegge for bedre kommunikasjon, informasjonsflyt og ansvarsavklaring. Dette vil kunne bidra til gode og koordinerte pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Øvrum.

Powered by Labrador CMS