Hopp til hovedinnhold

Program: Konsekvenser av ny responstids-rapportering

Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Webinaret foregår fra

Torsdag 04. mars

17.00 - 17.05

Åpning og velkommen
Live Oftedahl, redaktør Ambulansforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd.

17.05 - 17.25

Hvorfor vil vi endre kvalitetsindikatoren for responstid?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratets avdeling for akuttmedisin og beredskap

17.25 - 17.45

En mer helhetlig kvalitetsindikator: Derfor gjorde Helse Midt-Norge opprør mot responstidmålingene
Jon-Ola Wattø, analyse- og logistikksjef ambulansetjenesten Helse Midt-Norge

17.45 - 18.00

Pause

18.00 - 18.30

God ide? Hvordan ser forslaget til responstid ut - for en uavhengig statistiker?
Kathrine Frey Frøslie, statistiker og førsteamanuensis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18.30- 18.45

Hvilke utslag kan nye responstidsrapportering gi for ambulansetjenesten?
Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjonen i Fagforbundet helse og sosial

18.45 - 19.00

Responstid bør ikke være en kvalitetsindikator alene
Jo Kramer-Johansen, professor NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin)

19.00 - 19.10

Debatt og spørsmål

19.10 - 19.15

Avslutning
Live Oftedahl, redaktør Ambulansforum og Thomas Green, paramedic og daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd.

NB! Programmet kan endres, og muligens bli litt lengre.