Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Program: Akutte barn og barn som pårørende

Alle de innlagte barna har hatt behov for intensivbehandling i ett eller flere døgn. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Ambulanseforum tilbyr online webinar om det akutte barnet etter lunsjtid.

Påmeldingsfrist: 28.09. kl. 14

Tirsdag 29. september

12.30 - 12.35

Åpning og velkommen
Thomas Green og Live Oftedahl, henholdsvis paramedic og daglig leder for Norsk førstehjelpsråd og redaktør i Ambulanseforum.

12.35- 13.35

Det akutt syke barnet
Nils Christian Tvedt Karlsen, allmennlege og daglig leder i MedEasy og Elisabeth Tallaksen Ulseth, LIS-barnelege, Rikshospitalet.

Anledning til å stille spørsmål på chat underveis, samt live de siste ti minuttene.  

13.35 - 13.40

Pause. Webinaret er sponset av Prometheus Medical - a Safeguard Company.

13.40 - 14.45

Tegn på omsorgssvikt og mishandling
Mary Jo Sandholm, rådgiver Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst

Anledning til å stille spørsmål på chat underveis, samt live de siste ti minuttene.

14.45 - 14.50

Pause. Webinaret er sponset av Prometheus Medical - a Safeguard Company.

14.50 - 15.25

Barn som pårørende
Anne Kristine Bergem, psykiater, forfatter og høgskolelektor OsloMet - storbyuniversitetet.

Anledning til å stille spørsmål på chat underveis, samt live de siste ti minuttene.

15.25 - 15.30

Avslutning og oppsummering
Thomas Green, paramedic og daglig leder for Norsk førstehjelpsråd
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum.