Ambulanse

Problemer med pasienttransport i taxi

Publisert Sist oppdatert

Det har den siste tiden vært stort mediefokus på pasientreiser i Oslo og Akershus. Vi har avtaler med to taxiselskaper om pasienttransport, og begge disse har hatt problemer med å levere de tjenestene de har forpliktet seg til, skriver Oslo universitetssykehus på sine nettsider.
Bakgrunn: Oslo universitetssykehus ønsker å ta over transport av de sykeste pasientene
Oslo universitetssykehus jobber med tiltak både på kort og lang sikt for å få løst problemene.
– Vi beklager sterkt de ulempene disse har for pasientene våre, sier Terje Stand, leder ved prehospital klinikk OUS.
Årlig utføres det om lag 770 000 pasienttransporter på oppdrag fra oss. Om lag 550 000 av disse er interne turer i Oslo og Akershus.
Per i dag er situasjonen slik at vi har kontrakt med to taxisentraler i Oslo, Norges Taxi og Christiania Taxi.

Ønsker å endre loven

Utfordringen er at selv om kontraktene ikke blir oppfylt, har vi ingen alternative leverandører. Vi kan derfor ikke si opp dagens avtaler. Det er ingen andre leverandører som er store nok til å dekke vårt behov og når næringen har et de facto monopol, kan heller ikke andre transportselskap overta kjøringen med personbil.
Etter nye anbud i 2016/ 2017 er løyvehavere og sjåfører misfornøyde med prisene de får fra sentralene på våre oppdrag.
Vi har ingen kontroll over hvor stor andel av prisene vi har i kontraktene med sentralene som tilfaller det utførende ledd. Samtidig er vi bundet til å bruke taxinæringen som leverandør siden de har monopol på personbefordringen, jf. Yrkestransportloven.
For å endre på dette, må det en lovendring til. OUS vil følge opp dette i samarbeid med Helse Sør-Øst og be om et møte med de involverte departementene.
Les hele pressemeldingen hos OUS

Powered by Labrador CMS