Akuttmedisin

Framtida for lokalmedisinske tjenester i Innlandet

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor har ikke Sykehuset Innlandet eller kommunene satt spørsmålet om lokalmedisinske sentre mer på dagsorden i Hedmark, skriver Per Einar Jahr, Toril Naustdal og Jorun Ødegård Bjerke i en kronikk i Hamar Arbeiderblad.
Når det fra Valdres kan aksepteres en reisevei på 17 mil til nærmeste sykehus, hvorfor skal da både Tynset og Elverum opprettholdes? Det er fem mil fra Tynset til Røros hvor St. Olav har en sykehusavdeling og 18 mil mellom Tynset og Elverum. Mellom Elverum og Biri er det seks mil. Dette undrer vi oss over.
Mange lokasjoner og fragmenterte fagmiljø svekker mulighetene for å få spesialister ute i distrikt. Med ett hovedsykehus for Innlandet, vil en også kunne få etablert tilbud, som pasientene nå må til Oslo for å få utført. Ved mindre sykehus får en ikke stort nok volum og erfaring med krevende pasientoppgaver. I dag blir for eksempel pasienter med brystkreft diagnostisert på Lillehammer, operert på Hamar og får etterbehandling på Gjøvik. Er dette å bygge pasientens helsetjeneste slik helseministeren snakker om?
Det kan virke som at vi i utkantene er mindre redde for avstander, enn de som bor nært et sykehus. Vi ser at de som har sykehus i sin kommune har kjempet for å beholde dette.
Les hele kronikken i Hamar Arbeiderblad

Powered by Labrador CMS